Sökning: "tissue culture"

Visar resultat 1 - 5 av 336 avhandlingar innehållade orden tissue culture.

 1. 1. Tissue reactions to biomaterials

  Detta är en avhandling från Inst. fysiologi och neurovetenskap, avd. neuroendokrin cellbiologi, EA-blocket, 5:e vån., Universitetssjukhuset, 221 85 Lund

  Författare :Agneta Rosengren; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cytochemistry; Histology; Macrophages; Cryosubstitution; Proteins; Immunohistochemistry; Titanium; Implants; PTFE; histochemistry; tissue culture; Histologi; cytokemi; histokemi; vävnadskultur;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det blir allt vanligare att man ersätter förlorade och skadade kroppsdelar med ett biomaterial (vanligtvis ett metall eller polymer implantat). Exempel på vanliga användningsområden är; suturer, kärl, hjärtklaffar, pacemakers, katetrar, ledproteser, fixationsskruvar för skelett och konstgjorda tänder samt kapslar för långsam frisättning av medicin. LÄS MER

 2. 2. Tissue engineering in blood vessels

  Detta är en avhandling från Inst. fysiologi och neurovetenskap, avd. neuroendokrin cellbiologi, EA-blocket, 5:e vån., Universitetssjukhuset, 221 85 Lund

  Författare :Gisela Helenius; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; tissue engineering; vascular graft; endothelial cells; smooth muscle cells; thrombogenicity; mechanical properties; scaffold; bacterial cellulose;

  Sammanfattning : Severely occluded coronary- and peripheral arteries, caused by atherosclerotic plaques, are treated with bypass surgery. Autologous veins are the most commonly used replacement graft. Among the patients that need a vascular bypass, 5-10% lack appropriate replacement veins due to previous surgery of bad quality of the vessels. LÄS MER

 3. 3. In vitro and in vivo studies of tissue engineering in reconstructive plastic surgery

  Detta är en avhandling från Inst. fysiologi och neurovetenskap, avd. neuroendokrin cellbiologi, EA-blocket, 5:e vån., Universitetssjukhuset, 221 85 Lund

  Författare :Fredrik R.M. Huss; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICINE Surgery Surgical research Plastic surgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Plastikkirurgi; Tissue engineering; plastic surgery; guided tissue regeneration; Plastikkirurgi; Plastic Surgery;

  Sammanfattning : To correct, improve, and maintain tissues, and their functions, are common denominators in tissue engineering and reconstructive plastic surgery. This can be achieved by using autolo-gous tissues as in flaps or transplants. However, often autologous tissue is not useable. LÄS MER

 4. 4. Extracellular Matrix Based Materials for Tissue Engineering

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Cecilia Aulin; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Extracellular matrix; collagen synthesis; bioreactor; cell culture; bone morphogenetic protein-2; noggin; hyaluronan; cartilage; MEDICINE Physiology and pharmacology Physiology Medical technology; MEDICIN Fysiologi och farmakologi Fysiologi Medicinsk teknik; MEDICINE Dermatology and venerology; clinical genetics; internal medicine Clinical genetics Molecular biology; MEDICIN Dermatologi och venerologi; klinisk genetik; invärtesmedicin Klinisk genetik Molekylärbiologi; MEDICINE Surgery Surgical research Orthopaedics; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Ortopedi; MEDICINE Surgery Surgical research Transplantation surgery; MEDICIN Kirurgi Kirurgisk forskning Transplantationskirurgi; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology Morphology Biomaterials; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi Morfologi Biomaterial; MEDICINE Morphology; cell biology; pathology; MEDICIN Morfologi; cellbiologi; patologi; NATURAL SCIENCES Biology Cell and molecular biology; NATURVETENSKAP Biologi Cell- och molekylärbiologi; NATURAL SCIENCES Chemistry Organic chemistry Polymer chemistry; NATURVETENSKAP Kemi Organisk kemi Polymerkemi; TECHNOLOGY Chemical engineering Chemical process and manufacturing engineering Materials chemistry; TEKNIKVETENSKAP Kemiteknik Kemisk process- och produktionsteknik Materialkemi; cellforskning; Cell Research; materialvetenskap; Materials Science; medicinsk cellbiologi; Medical Cell Biology; ortopedi; Orthopaedics;

  Sammanfattning : The extracellular matrix is (ECM) is a network of large, structural proteins and polysaccharides, important for cellular behavior, tissue development and maintenance. Present thesis describes work exploring ECM as scaffolds for tissue engineering by manipulating cells cultured in vitro or by influencing ECM expression in vivo. LÄS MER

 5. 5. The collagen fibrillar network: Sequential degradation of its constituents by tissue metalloproteinases

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Terrence Heathfield; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; metabolism; Metabolism; Biochemistry; collagen; fibromodulin; cartilage; osteoarthritis; Biokemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Brosk bekläder våra leder och förser dem med en slät yta vilket förhindrar en direkt ben mot ben kontakt. Det fungerar också som stötdämpare i belastade leder och ger glidytan mycket låg friktion. LÄS MER