Sökning: "Anaesthesiology"

Visar resultat 1 - 5 av 141 avhandlingar innehållade ordet Anaesthesiology.

 1. 1. Early ventilatory management and lung function in the immature newly born. Experimental studies in lambs

  Detta är en avhandling från Department of Anaesthesiology and Intensive Care, Lund

  Författare :Jonas Ingimarsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intensive care; Anestesiologi; intensivvård; Anaesthesiology; newborn.; animals; lung recruitment; resuscitation; respiratory distress syndrome; pulmonary surfactants;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish När ett barn föds före graviditetsvecka 30 är andningsinsufficiens eller på engelska kallad respiratory distress syndrome (RDS) ett av de stora kliniska problemen som barnläkaren står inför. Redan på 1920-talet förstod man att det måste finnas ett ytspänningsnedsättande ämne i lungorna och på 1950-talet fann man att för tidigt födda (prematura) barn med RDS hade brist på detta ämne, surfaktant. LÄS MER

 2. 2. Tissue Perfusion and Oxygenation Evaluated by Measurements of Tissue Gases and pH. An Experiemental Study

  Detta är en avhandling från Åke Mellström, Dept of Anaesthesiology, Malmö Univesity Hospital, S-205 02 Malmö, Sweden

  Författare :Åke Mellström; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; intensive care; Anestesiologi; intensivvård; Anaesthesiology; Tissue pH; Tissue PCO2; Oxygen utilization; Tissue PO2;

  Sammanfattning : Optimum peripheral perfusion, oxygenation and oxygen utilization is a prerequisite for normal wound healing, resistance to infection and cardiac function. The purpose of this study was to evaluate peripheral oxygen utilization by measurements of subcutaneous tissue gases and pH (PscO2, PscCO2 and pHsc) in comparison to established techniques for measurements of periph-eral tissue oxygenation and oxygen utilization in experimental animal models with hyperoxia-hypoxia, acidosis-alkalosis and haemorrhage-resuscitation. LÄS MER

 3. 3. Infammatory response to hyperbaric trauma. An experimental and clinical study

  Detta är en avhandling från Dr Anders Ersson. Department of Anaesthesiology and Intensive Care. Malmo University Hospital. 205 02 Malmo. Sweden

  Författare :Anders Ersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2003]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology; intensive care; Anestesiologi; intensivvård; Complement; Cytokines; NGAL; Secretory leukocyte protease inhibitor; decompression sickness; inflammation; Diving; bubbles;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Dekompressionssjuka (DCS) är ett tillstånd som kan uppkomma när man utsätts för en hastig sänkning av omgivningstrycket. Bakgrunden till tillståndet är att vävnadslagrad gas frisätts till blodbanan och där på olika sätt kan ge upphov till symptom från lätta hudbesvär till livshotande påverkan på det centrala nervsystemet. LÄS MER

 4. 4. Experimental cardiopulmonary resuscitation : with special reference to cerebral eicosanoid production and free radical scavengers

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Xiaoli Liu; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology and intensive care; cerebral resuscitation; reperfusion damage; oxidative injury; eicosanoid; free radical scavenger; neurological function; alkaline buffer; S-PBN; PBN; Anestesiologi och intensivvård; MEDICINE Surgery Anaesthetics and intensive care; MEDICIN Kirurgi Anestesiologi och intensivvård; anestesiologi; Anaesthesiology;

  Sammanfattning : Reperfusion injury after restoration of spontaneous circulation (ROSC) is often considered one of the predominant factors in determining neurological outcome in cardiac arrest. Therefore one of the main targets of experimental and clinical studies has been to mitigate this reperfusion injury. LÄS MER

 5. 5. Transesophageal Echocardiography in Patients Undergoing Elective Coronary Artery Bypass Surgery

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Ingrid Palmgren; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Anaesthesiology and intensive care; transesophageal echocardiography; low-dose dobutamine; viability; coronary artery bypass; Anestesiologi och intensivvård; MEDICINE Surgery Anaesthetics and intensive care; MEDICIN Kirurgi Anestesiologi och intensivvård; anestesiologi; Anaesthesiology;

  Sammanfattning : Transesophageal echocardiography (TEE) has become a useful tool in monitoring the heart in patients during open-heart surgery. This study was undertaken to evaluate whether it is feasible to use TEE to assess left ventricular myocardial viability in anesthetized patients scheduled for coronary artery bypass grafting (CABG). LÄS MER