Sökning: "secreting systems"

Visar resultat 1 - 5 av 86 avhandlingar innehållade orden secreting systems.

 1. 1. Regulation of Insulin Secretion in Relation to Nitric Oxide, Carbon Monoxide and Acid alpha-Glucoside Hydrolase Activities

  Detta är en avhandling från Department of Experimental Medical Science, Lund Univeristy

  Författare :Henrik Mosén; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endokrinologi; secreting systems; diabetology; Endocrinology; Medicin människa och djur ; Medicine human and vertebrates ; GK rat; insulin secretion; carbon monoxide; acid alpha-glucoside hydrolases; nitric oxide; heme oxygenase; isoforms of nitric oxide synthase; diabetologi; sekretion;

  Sammanfattning : The main stimulus for insulin secretion is elevated blood glucose levels. In this thesis the aim was to study less well-known systems involved in the complex regulation of glucose-stimulated insulin release, emphasizing the role of the lysosomal/vacuolar system and the associated glycogenolytic acid alpha-glucoside hydrolases, but also the HO-CO and NOS-NO systems. LÄS MER

 2. 2. Insulin-like Growth Factor System: functional role and regulation in carcinomas

  Detta är en avhandling från Department of Clinical Sciences, Lund University

  Författare :Ann Rosendahl; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cancerology; oncology; Cytology; PTEN; Transforming Growth Factor-beta; Insulin-like Growth Factor; Renal Cell Carcinoma; Cytologi; onkologi; cancer; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : The insulin-like growth factor (IGF) system demonstrates numerous actions during neoplastic growth and is therefore an interesting target with potential clinical implications. While numerous studies have established important roles of the IGF system in regulating cellular growth and survival of several tumor forms, very limited reports exist regarding its role in renal cell carcinoma (RCC). LÄS MER

 3. 3. Aiway Mucins: experimental models for studies of secretions

  Detta är en avhandling från Naila Svitacheva, BMC C13, 22184 Lund, Sweden

  Författare :Naila Svitacheva; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; cystic fibrosis; bovine trachea; radiolabelling; cell line; primary cell culture; organ culture; mucus; mucin; Endocrinology; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Alla människor har säkert någon gång i sitt liv haft en vanlig förkylning med snuva, och ökad slemproduktion som främsta symtom. På luftvägsslemhinnans yta möter kroppen omvärlden i form av inhalerade partiklar, bakterier och virus som fastnar i den tunna slemfilm som normalt täcker och skyddar det yttersta cellagret. LÄS MER

 4. 4. Secretory activity in isolated rat stomach ECL cells

  Detta är en avhandling från Erik Lindström, Dept. of Pharmacology, Sölvegatan 10, 223 62 Lund, Sweden

  Författare :Erik Lindström; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endocrinology; Calcium channels; Adrenaline; Pancreastatin; Prostaglandin E2; Galanin; Somatostatin; Histamine; Gastrin; VIP; PACAP; secreting systems; diabetology; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Pharmacological sciences; pharmacognosy; pharmacy; toxicology; Farmakologi; farmakognosi; farmaci; toxikologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish ECL celler är endokrina (peptid-hormon-producerande) celler belägna i magsäckens syra-producerande del (fundus). Cellerna är av stor betydelse vid regleringen av magens saltsyra produktion och sekretion eftersom de innehåller histamin. Frisatt histamin aktiverar intilliggande parietal celler att utsöndra saltsyra. LÄS MER

 5. 5. Genetic Factors Contributing to Hypertension. With Emphasis on Hypertension in Type 2 Diabetes

  Detta är en avhandling från Community Medicine

  Författare :Kristina Bengtsson Boström; Lunds universitet.; Lund University.; [2002]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Endokrinologi; sekretion; diabetologi; Endocrinology; secreting systems; diabetology; primary care; genetics; Hypertension; type 2 diabetes;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Högt blodtryck (hypertoni) och åldersdiabetes (typ 2 diabetes) är två av västvärldens vanligaste folksjukdomar, i Sverige är förekomsten ca 15% respektive 3,5%. Båda tillstånden ger upphov till hjärta-kärlkomplikationer såsom hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke och orsakar hög sjuklighet och dödlighet i befolkningen. LÄS MER