Sökning: "museum"

Visar resultat 1 - 5 av 165 avhandlingar innehållade ordet museum.

 1. 1. Samhällsmuseum efterlyses Svensk museiutveckling och museidebatt 1965–1990

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Olof Näsman; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Museology; Cultural policy; Community Museum; Cultural Heritage Museum; The Swedish Exhibition Agency; Eco-museum; museum field; museum heterodoxa; Museologi; Kulturpolitik; Samhällsmuseum; Kulturarvsmuseum; Utställningar; Riksutställningar; MUS 65; Ekomuseum museifält; museum doxa;

  Sammanfattning : A new cultural policy developed in Sweden in the 1960’s in order to renew the activities of mseums in a more socially relevant direction. The dissertation examines whether the museums adopted the new policy and to what extent the objectives were achieved. LÄS MER

 2. 2. The Ambivalent Potentiality of Vulnerability : Museum Pedagogy in Exhibitions on Difficult Matters and its Ethical Implications

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Katrine Tinning; Lund University.; Lunds universitet.; [2017-12-01]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Museum pedagogy; Exhibitions on Difficult Matters; vulnerability; History didactics; Relational Pedagogy; Dark Heritage; Difficult Knowledge; Museum Education; Museum Management; Museum Studies; Museum Ethics; Difficult Heritage; Museology;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to critically investigate and problematize how museum exhibitions on Difficult Matters, like war and sexual violence, can be designed in order to contribute to teaching-learning relations between museum and visitor, which may transform existing perceptions of self, others, and the world and evoke a deepened sense of responsibility in the viewers, i.e. LÄS MER

 3. 3. Publika museirum Materialiseringar av demokratiska ideal på Statens Historiska Museum 1943-2013

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet

  Författare :Britta Zetterström Geschwind; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Museum; public space; democracy; cultural policy; materiality; network; translation; gender; power-relations; children´s spaces; museum shop; entrance; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to investigate how public spaces in the Swedish History Museum in Stockholm have materialized in relation to cultural policy objectives and ideals of a democratic and inclusive museum. The investigated time period spans from 1943 to 2013. LÄS MER

 4. 4. Festligt, folkligt, fullsatt? Offentlig debatt om Historiska museets publika verksamhet från Den Svenska Historien till Sveriges Historia

  Detta är en avhandling från Jönköping : Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Carl-Johan Svensson; Högskolan i Jönköping.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; The Swedish History Museum; National Historical Museum; Museum of National Antiquities; didactics; history; history culture; mediation of history; public debate; exhibition; ideal; museum; Den Svenska Historien; Kristian Berg; free entry; Sveriges historia;

  Sammanfattning : The thesis concerns public debate on the public activities of The Swedish History Museum (Historiska museet) in Stockholm between the years 1992 and 2011. Moreover, the thesis contribute with knowledge on how basic didactic questions regarding a single national museum has been answered in the public debate over time. LÄS MER

 5. 5. Hjärtats härdar: Folkliv, folkmuseer och minnesmärken i Skandinavien, 1808-1907

  Detta är en avhandling från Möklinta : Gidlunds förlag

  Författare :Mattias Bäckström; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; The Nordic Museum; the Danish Folk Museum; the Norwegian Folk Museum; nineteenth century Scandinavian museum sector; speculative ideal realism; empirical naturalism; ideal-realistic naturalism; historical memorial; folk life; folk museum; museum of cultural history.;

  Sammanfattning : This thesis deals with the new view of landscapes, buildings and artefacts as significant, memory-bearing structures that emerged in the nineteenth century. It examines the new memory-bearing visibility, i.e. LÄS MER