Sökning: "Hans Hayden"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Hans Hayden.

 1. 1. Gregor Paulsson och den konsthistoriska tolkningens problem

  Författare :Hans Hayden (Pettersson); Anders Åman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; art criticism; historiography; creativity; experimental aesthetics; history of interpretation; psychology of art; social history of art; sociology of art; style; Konstvetenskap; Art; Konstvetenskap; History Of Art; konstvetenskap;

  Sammanfattning : The core of this thesis is a critical reading of the Swedish art historian Gregor Paulsson's (1889-1977) method of historical interpretation. Initially; Paulsson developed his scholary perspectivefrom the tradition of formalist aesthetics dominating Swedish art history writing in thebeginning of the 20th century. LÄS MER

 2. 2. Den sociala differentieringens retorik och gestaltning : Kritiska perspektiv på funktionalistisk förorts- och bostadsplanering i Stockholm från 1900-talets mitt

  Författare :Christian Björk; Hans Hayden; Helena Kåberg; Martin Rörby; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; Swedish welfare state; Stockholm; Functionalism; Suburban planning; City planning; Urban Policy; Differentiation; Segregation; Spatial separation; Housing planning; Interior decoration; Upper middle-class; Private sphere; Public sphere; Gender coded rooms; Consumption; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : In this thesis, I analys suburb- and housing planning and interior decoration carried out primarily in Stockholm between the 1930s and the 1950s. Functionalism, the overall concept of the period, has perhaps been interpreted in terms of ideological concepts, interpreted as "democratic" and as a progressive dividing line between the past and the future. LÄS MER

 3. 3. The Global Art World, Inc. : On the globalization of contemporary art

  Författare :Charlotte Bydler; Hedvig Brander Jonsson; Hans Hayden; Sarat Maharaj; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; globalization; art world-system; biennials; contemporary art; art historiography; Arthur C. Danto; Gayatri Chakravorty Spivak; Gerardo Mosquera; Paul Virilio; interpellation; Konstvetenskap; Art; Konstvetenskap; globalisering; konstvärldssystem; biennaler; samtidskonst; konsthistoriografi;

  Sammanfattning : This study examines certain segments of the art world-system in which geographical distances seemed to vanishing as a result of faster and more intense interaction levels. This particular art world-system has been conceptualized in contradictory ways. LÄS MER

 4. 4. Arkitekttävlingen som föreställning : Den svenska arkitekttävlingens ideologiska, institutionella och professionella villkor under 1900-talets första hälft

  Författare :Stina Hagelqvist; Hans Hayden; Catharina Nolin; Katja Grillner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; architectural competition; competition regulations; ideology; legitimization; institutionalisation; professional identity; professional trajectory; architectural training; the Association of Swedish Architects; historiography; Art; Konstvetenskap; konstvetenskap; History Of Art;

  Sammanfattning : The dissertation explores the Swedish architectural competition as defined in the professional discourse of the architectural corps from the first half of the twentieth century. The purpose is to analyze what norms that defined, regulated and supported the use of the competition and the competition practice from ideological, institutional and professional point of view. LÄS MER

 5. 5. Motsättningarnas museum : Samproduktionen av museiideal i den offentliga debatten om Moderna museet 1972–2013

  Författare :Tintin Hodén; Roger Qvarsell; Magdalena Hillström; Bodil Axelsson; Thordis Arrhenius; Jenny Sjöholm; Hans Hayden; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Moderna Museet; Art museum; Museum ideals; Co-production; Public debate; Daily press; Cultural policy; Modernism; Contemporary Art; Moderna museet; konstmuseum; museiideal; samproduktion; offentlig debatt; dagspress; kulturpolitik; modernism; samtidskonst;

  Sammanfattning : This dissertation examines how the art museum’s societal function has been constructed in the Swedish public debate. The dissertation shows that the cultural section of the daily press is, and has been, a forum where actors exchange opinions about art museums, and where notions on the art museums’ functions are co-produced. LÄS MER