Sökning: "Roger Qvarsell"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden Roger Qvarsell.

 1. 1. Ordning och behandling : psykiatri och sinnessjukvård i Sverige under 1800-talets första hälft

  Författare :Roger Qvarsell; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; HUMANIORA; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; HUMANITIES; The history of psychiatry; the history of the mental hospital; 19th century Sweden; Vadstena; Georg Engström 1795-1855 ;

  Sammanfattning : During the first half of the 19th century institutions for the treatment of the insane were established throughout Europe and North America. These institutions were generally the result of government initiative and were founded on a belief that existed in the new psychiatric theories of treatment. LÄS MER

 2. 2. Den gränslösa hälsan : Signe och Axel Höjer, folkhälsan och expertisen

  Författare :Annika Berg; Karin Johannisson; Jenny Beckman; Roger Qvarsell; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; History of medicine; public health; mother and child healthcare; social medicine; family policy; healthcare administration; international health; development aid; family planning; population; policy transfer; governmentality; gender; expertise; Sweden; India; Travancore-Cochin; Kerala; Ghana; World Health Organization; Signe Höjer; Axel Höjer; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria; idé- och lärdomshistoria; History Of Sciences and Ideas;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the mutual life project of Signe (1896-1988) and Axel Höjer (1890-1974), a married couple who were key actors in the construction of the Swedish welfare state. It emphasises the ways in which they went about asserting a special public health expertise in different contexts. LÄS MER

 3. 3. Läkarens Ethos : Studier i den svenska läkarkårens identiteter, intressen och ideal 1890-1960

  Författare :Motzi Eklöf; Roger Qvarsell; Åsa Bergenheim; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Doctor; medical profession; Sweden; ethos; identities; edeals; legitimacy; quackery; 1890-1960; History of medicine; Medicinens historia; doctor; interests; ideals;

  Sammanfattning : Doctors, academically educated and authorized, assert that there is more to being a real doctor than having fulfilled the formal criteria. It has been said that there is a particular doctor's ethos, which is based not only on thorough medical education but also on traditional know-how, internalized ethics and good character. LÄS MER

 4. 4. Den ojämlika dödligheten : Hjärtdödlighet och samhällsutveckling i två städer

  Författare :Björn Grip; Hans Nilsson; Roger Qvarsell; Göran Therborn; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Inequality; coronary heart disease mortality; Linköping; Norrköping; city neighborhoods; change; social development; socio-economic factors; life-style; Ojämlikhet; hjärtkärldödlighet; Linköping; Norrköping; stadsdelar; förändringar; samhällsutveckling; socio-ekonomi; levnadssätt;

  Sammanfattning : Den ojämlika dödligheten är en studie av främst hjärt–kärldödlighet avseende perioden 1950–2010 i tvillingstäderna Linköping och Norrköping och konsekvenserna av ojämlikhet. Skillnaderna mellan städerna i dödlighet är stora. Under 1970-talet, då jämlikheten stod i focus, minskade dessa. LÄS MER

 5. 5. Samhällsförändring och det ömtåliga hjärtat : En analys av samhälle, ohälsa och hjärtdödlighet i Linköping och Norrköping från 1950-tal till 2000-tal

  Författare :Björn Grip; Roger Qvarsell; Hans Nilsson; Sam Willner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Linköping; Norrköping; Sweden; post-World War II; premature death; heart disease mortality; social change; living conditions; working life; structural change; unemployment; socio-economic conditions; health inequality;

  Sammanfattning : The study Social Change and the Fragile Heart is an analysis of contemporary history in two neighboring Swedish cities, Linköping and Norrköping. The analysis has been made from a special perspective: the changes in deaths due to heart disease in the age group 50-74 years. LÄS MER