Sökning: "Inga Sanner"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden Inga Sanner.

 1. 1. Att älska sin nästa såsom sig själv : om moraliska utopier under 1800-talet

  Författare :Inga Sanner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Evolution; historia; Sverige; 1870-1910; Fritänkare; Idé- och lärdomshistoria; Moral; Spiritism; Teosofi; Utopier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Konsten att leva länge : föreställningar om livets förlängning i handböcker 1700-1930

  Författare :Janicke Andersson; Inga Sanner; Högskolan i Halmstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; åldrande; diskursanalys; diskurs om åldrande; livets förlängning; hälsa;

  Sammanfattning : Drömmen om evigt liv och evig ungdom är inte ny. Föreställningarna om vägen dit är ungefär desamma idag som för 300 år sedan. Men de tekniska möjligheterna har vidgat gränserna.Att förbli ung, eller åtminstone se ung ut, är ett ideal som växer sig allt starkare. LÄS MER

 3. 3. Konsten att leva längre : Föreställningar om livets förändring i handböcker 1700-1930

  Författare :Janicke Andersson; Kenneth Petersson; Inga Sanner; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Ageing; normality; historical sociology; deviance; technologies of the self; nature; culture; science; medicine; health; prolongevity; Åldrande; normalitet; avvikande; självtekniker; natur; kultur; vetenskap; medicin; hälsa; prolongevitet; historisk-sociologi; Social anthropology; Socialantropologi;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to explore discursive changes in conceptions of life course and ageing. I am particularly concerned with the relationship between knowledge and power in the distribution of prolongevity and body- technologies, and as referential frame in the definition of normal and deviant bodies and behaviour. LÄS MER

 4. 4. "Må de herrskande klasserna darra" : Radikal retorik och reaktion i Stockholms press, 1848-1851

  Författare :John Björkman; Inga Sanner; Bosse Holmqvist; Anders Burman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; The revolutions in Europe 1848-1851; Stockholm; Swedish labour history; Swedish press history; modern historiography of class; constitutive rhetoric of class; socialism; communism; liberalism; conservatism; political narratives; interpellations; agency; History of Ideas; idéhistoria;

  Sammanfattning : This dissertation explores the formation of the modern historiography of class in mid-nineteenth century Sweden by analyzing constitutive rhetoric of class in the Stockholm press from 1848 to 1851. The aim is to study how disparaged workers during the February Revolution in France began to be ascribed a new kind of unified agency, and how workers in Stockholm became recipients of mobilizing appeals from all parts of the political spectrum. LÄS MER

 5. 5. Politik i sak : C.J.L. Almqvists samhällstänkande 1839-1851

  Författare :Anders Burman; Inga Sanner; Sten Dahlstedt; Johan Svedjedal; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; C.J.L. Almqvist; liberalism; political ideologies; democracy; deliberate reformism; Aftonbladet; Jönköpingsbladet; public sphere; E.G. Geijer; Scandinavianism; history of ideas; History of science and ideas; Idé- o lärdomshistoria;

  Sammanfattning : This thesis concerns the political ideas of the Swedish author, journalist and thinker Carl Jonas Love Almqvist (1793–1866). The main source material consists of his theoretical works and the slightly more than 700 articles that he wrote for newspapers such as Aftonbladet and Jönköpingsbladet between 1839 and 1851. LÄS MER