Sökning: "anthropocentrism"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet anthropocentrism.

 1. 1. Habermas kommunikativa handlingsteori för studier av miljöpolitik ett kulturteoretiskt förslag

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Erland Sköllerhorn; Umeå universitet.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Jürgen Habermas; communicative action; political culture; anthropocentrism; biocentrism; democratic process; neo-liberalism; environmental policy;

  Sammanfattning : During the last 50 years, western European societies have been successful in creating economic growth, a functioning democracy and uniting these with social welfare. At the same time, environmental problems have become a major political challenge. LÄS MER

 2. 2. A Genre of Animal Hanky Panky? Animal representations, anthropomorphism and interspecies relations in The Little Golden Books

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Culture and Aesthetics, Stockholm University

  Författare :Kelly Hübben; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Picture book theory; literary animal studies; anthropomorphism; anthropocentrism; Little Golden Books; speciesism; Human Animal Studies; litteraturvetenskap; Literature;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the visual and verbal representations of animals in a selection of commercial picture books for a young readership of preschool children. The picture books selected are part of the Little Golden Book series. LÄS MER

 3. 3. Människan, naturen och Gud : En studie av miljöetiken i nutida kristen teologi

  Detta är en avhandling från Uppsala : Etik och Religionsfilosofi

  Författare :Kerstin Andersson; Uppsala universitet.; [2007]
  Nyckelord :Ethics; theological environmental ethics; Rasmussen; Boff; Ruether; communitarian ethics; liberation theology; ecofeminist theology; anthropocentrism; biocentrism; ecocentrism; environmental ethics; existential vulnerability; ecological justice; Christian ethics; Etik; Etik; Ethics;

  Sammanfattning : This study has three aims. The first aim is to analyse and clarify three models of theological environmental ethics. A second aim is to critically examine and compare the environmental ethical models of the three theologians. The third aim is to present a reasonable model of a theological environmental ethic. LÄS MER

 4. 4. Samtal med den värdefulla naturen : Ett studium av miljöetiken hos Knud Lõgstrup, Holmes Rolston III och Hans Jonas

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Staffan Kvassman; Uppsala universitet.; [1999]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religion; Anthropocentrism; biocentrism; instrumental value; intrinsic value; value nihilism; objective value; correspondence theory; moral realism; absolute human dignity; deductive knowledge; inductive knowledge; cosmophenomenology; science; creation theology; sensation; disposition; appealing nature; interplay; Religionsvetenskap Teologi; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi; etik; Ethics;

  Sammanfattning : This thesis has three aims. One aim is to explain and analyse the environmental ethics of Rolston, Jonas and Lögstrup. A second aim is to compare and criticize their environmental ethics. A third aim is to put forward a personal proposal for an acceptable formulation of a weakly biocentrical environmental ethic. LÄS MER

 5. 5. Människan i centrum : En studie av antropocentrisk värdegemenskap

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Fredrik Lundmark; Uppsala universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; anthropocentrism; egalitarianism; intrinsic and instrumental value; value change; value consensus; environmental ethics; animal rights; doxa; Sociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : Many factors indicate a number of fundamental changes in the last decades, with respect to people's views of animals and the environment, including our view of man's position in creation. In particular, the environmental and animal rights movements and their societal impact, and the fact that severalquantitative investigations show that people in general tend to place greater value in nature and in animals. LÄS MER