Sökning: "Museologi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet Museologi.

 1. 1. Nationalmuseum i offentlighetens ljus framväxten av tillfälliga utställningar 1866-1966

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Eva-Lena Bergström; Umeå universitet.; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Nationalmuseum; temporary exhibitions; art history; history of art exhibitions; museology; museologi; museology;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate the emergence of temporary exhibitions at the Nationalmuseum of Sweden 1866–1966. My aim is to discuss and place the exhibitions in the complex ongoing tension between the role of the museum as a scientific and an educative public institution, and in relation to the permanent collection. LÄS MER

 2. 2. ”Känn dig själf” Genus, historiekonstruktion och kulturhistoriska museirepresentationer

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Wera Grahn; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Museology; museum; the museal imaginary; cultural heritage; the democratic function of the cultural heritage; exhibition; artifact; historical construction; intersectionality; gender; class; ethnicity; nationality; sexuality; sexual difference; gender studies; women’s studies; masculinity studies; post colonial feminist studies; feminist studies of science and technology; nomadology; Museologi; det musealt imaginära; museer; kulturarv; kulturarvets demokratiska funktion; utställning; föremål; historiekonstruktion; intersektionalitet; kön; klass; etnicitet; sexualitet; sexual difference; genus; könsmakt; kvinnohistoria; maskulinitet; postkolonial feminism; feminist studies of science and technology; nomadologi; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Gender studies; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Genus;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen undersöks hur privilegierade representationer av femininitet och maskulinitet tar sig uttryck och konstrueras i samtida museipraktiker med fokus på Nordiska museet i Stockholm. Studien visar hur dessa musealt imaginära representationer samverkar med intersektionella aspekter som klass, etnicitet, nationalitet och sexualitet. LÄS MER

 3. 3. Exhibition enterprising : six cases of realisation from idea to institution

  Detta är en avhandling från Stockholm : School of Business, Stockholm University

  Författare :Katja Lindqvist; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Exhibitions project management; Entrepreneurhip; Museum techniques; Exhibitions; Konstutställningar; Utställningar; Museologi; Projektadministration;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Samhällsmuseum efterlyses Svensk museiutveckling och museidebatt 1965–1990

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Olof Näsman; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Museology; Cultural policy; Community Museum; Cultural Heritage Museum; The Swedish Exhibition Agency; Eco-museum; museum field; museum heterodoxa; Museologi; Kulturpolitik; Samhällsmuseum; Kulturarvsmuseum; Utställningar; Riksutställningar; MUS 65; Ekomuseum museifält; museum doxa;

  Sammanfattning : A new cultural policy developed in Sweden in the 1960’s in order to renew the activities of mseums in a more socially relevant direction. The dissertation examines whether the museums adopted the new policy and to what extent the objectives were achieved. LÄS MER

 5. 5. Displaying Spaces Spatial Design, Experience, and Authenticity in Museums

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Märit Simonsson; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Museums; space; spatial design; experience; authenticity; meaning making; phenomenology; Rome; museologi; museology;

  Sammanfattning : This dissertation aims to analyse how spatial design affects experiences and meaning making in museums. The overarching question is what the spatial elements and forms within museums communicate to those who visit them. LÄS MER