Sökning: "läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 80 avhandlingar innehållade ordet läsning.

 1. 1. Enahanda läsning En queer tolkning av romancegenren

  Detta är en avhandling från Stockholm : Ellerströms förlag

  Författare :Elin Abrahamsson; Hillevi Ganetz; Fanny Ambjörnsson; Claudia Lindén; [2018]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Popular romance; gender; sexuality; queer theory; masturbation; mass-culture; femininity; heteronormativity; reading; repetition; temporality; gaze; Fifty Shades of Grey; Twilight; genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates popular romance, a mass-cultural genre with a large female audience. Popular romance is often considered ”lowbrow” and is referred to by terms such as ”porn” and ”garbage”. The female reader of this so called “sentimental trash” is often portrayed as naïve and unworldly. LÄS MER

 2. 2. Nykter läsning : den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala universitet, Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Kerstin Rydbeck; Uppsala universitet.; [1995]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of literature; gender; popular movements; temperance; popular education; publishing history; litteratursociologi; genus; folkrörelser; nykterhet; folkbildning; bokmarknad; Eskilstuna; Husby-Rekarne; Skutskär; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förtvivlade läsningar. Litteratur som motstånd och läsning som etik

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta

  Författare :Elisabeth Hjort; Elisabeth Hjorth; Elisabeth Hjorth; Uppsala universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Etik; Ethics; literature; essentialist identities; gender; class; norms for mental functions; ethnicity; deconstruction; deconstruction; oppression; resistance; reading; responsibility; ethical practice; despair; Drömfakulteten; Hevonen häst; Montecore; Personliga pronomen; Gayatri Spivak; Emmanuel Levinas; identity; the body; the human; the post-political; Skönlitteratur; läsning; motstånd; etik; essentialism; förtvivlan; kropp; identitet; det mänskliga; det postpolitiska; Svenska romaner; Etik i litteraturen; Etnicitet i litteraturen; Identitet filosofi i litteraturen; Litteratur genusaspekter; Böcker och läsning etik och moral; Essentialism filosofi ; Intersektionalitet; Kritik; Makt; Feministisk teori; Pronomen; Intersectionality; Criticism; Power; Feminist theory; Pronouns; Litteraturvetenskap identitet etik Sverige sekelskiftet 2000; Romaner motstånd läsning; Postkolonialism teori; Literary studies identity ethics Sweden turn of the century 2000; Novels resistance reading; Postcolonialism theory; Swedish literature; Identity Philosophical concept in literature; Ethnicity in literature; Swedish fiction; Ethics in literature;

  Sammanfattning : This study has two aims and addresses two areas of investigation. The first aim is to examine, in four novels and their textual worlds, what role is played by collective self-images and essentialist identities in maintaining power structures in regard to gender, class, norms for mental functions, and ethnicity. LÄS MER

 4. 4. Förtvivlade läsningar Litteratur som motstånd och läsning som etik

  Detta är en avhandling från Göteborg : Glänta produktion

  Författare :Elisabeth Hjorth; Elena Namli; Stefan Jonsson; Franzén Carin; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; literature; essentialist identities; gender; class; norms for mental functions; ethnicity; deconstruction; deconstruction; oppression; resistance; reading; responsibility; ethical practice; despair; Drömfakulteten; Hevonen häst; Montecore; Personliga pronomen; Gayatri Spivak; Emmanuel Levinas; identity; the body; the human; the post-political; Skönlitteratur; läsning; motstånd; etik; essentialism; förtvivlan; kropp; identitet; det mänskliga; det postpolitiska;

  Sammanfattning : This study has two aims and addresses two areas of investigation. The first aim is to examine, in four novels and their textual worlds, what role is played by collective self-images and essentialist identities in maintaining power structures in regard to gender, class, norms for mental functions, and ethnicity. LÄS MER

 5. 5. Läsning och skrivning En analys av texter för den allmänna läs- och skrivundervisningen 1842-1982

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Inger Andersson; Umeå universitet.; [1986]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reading and writing; curriculum study; history of education;

  Sammanfattning : The aim of this work is to elucidate changes in the function and position attributed to the general reading and writing instruction. The studies focus on the description and the analysis of the content and form of this instruction as they are expressed in texts for the educational practice during the period 1842-1982. LÄS MER