Sökning: "läsning"

Visar resultat 1 - 5 av 84 avhandlingar innehållade ordet läsning.

 1. 1. Enahanda läsning : En queer tolkning av romancegenren

  Författare :Elin Abrahamsson; Hillevi Ganetz; Fanny Ambjörnsson; Claudia Lindén; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Popular romance; gender; sexuality; queer theory; masturbation; mass-culture; femininity; heteronormativity; reading; repetition; temporality; gaze; Fifty Shades of Grey; Twilight; genusvetenskap; Gender Studies;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates popular romance, a mass-cultural genre with a large female audience. Popular romance is often considered ”lowbrow” and is referred to by terms such as ”porn” and ”garbage”. The female reader of this so called “sentimental trash” is often portrayed as naïve and unworldly. LÄS MER

 2. 2. Nykter läsning : den svenska godtemplarrörelsen och litteraturen 1896-1925

  Författare :Kerstin Rydbeck; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Sociology of literature; gender; popular movements; temperance; popular education; publishing history; litteratursociologi; genus; folkrörelser; nykterhet; folkbildning; bokmarknad; Eskilstuna; Husby-Rekarne; Skutskär; Literature; Litteraturvetenskap; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Förtvivlade läsningar : Litteratur som motstånd och läsning som etik

  Författare :Elisabeth Hjort; Elena Namli; Stefan Jonsson; Franzén Carin; Elisabeth Hjorth; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :literature; essentialist identities; gender; class; norms for mental functions; ethnicity; deconstruction; deconstruction; oppression; resistance; reading; responsibility; ethical practice; despair; Drömfakulteten; Hevonen häst; Montecore; Personliga pronomen; Gayatri Spivak; Emmanuel Levinas; identity; the body; the human; the post-political; Skönlitteratur; läsning; motstånd; etik; essentialism; förtvivlan; kropp; identitet; det mänskliga; det postpolitiska; Etik; Ethics;

  Sammanfattning : This study has two aims and addresses two areas of investigation. The first aim is to examine, in four novels and their textual worlds, what role is played by collective self-images and essentialist identities in maintaining power structures in regard to gender, class, norms for mental functions, and ethnicity. LÄS MER

 4. 4. Läsning och skrivning : En analys av texter för den allmänna läs- och skrivundervisningen 1842-1982

  Författare :Inger Andersson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Reading and writing; curriculum study; history of education;

  Sammanfattning : The aim of this work is to elucidate changes in the function and position attributed to the general reading and writing instruction. The studies focus on the description and the analysis of the content and form of this instruction as they are expressed in texts for the educational practice during the period 1842-1982. LÄS MER

 5. 5. Läsning på mellanstadiet : En studie med fokus på elevers läsförmåga

  Författare :Karin Stenlund; Staffan Selander; Kristina Danielsson; Ulf Fredriksson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :reading ability; decoding; reading comprehension; middle school; teacher assessment; questionnaire; classroom observation; didaktik; Didactics;

  Sammanfattning : This study describes the reading ability of 26 middle school students, and the ways in which their reading development is supported in two different classrooms. In order to scrutinize results of students at different reading levels, three focus students were selected.This thesis has four aims. LÄS MER