Sökning: "Högskolan i Skövde"

Visar resultat 1 - 5 av 162 avhandlingar innehållade orden Högskolan i Skövde.

 1. 1. I främsta rummet : planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus

  Författare :Krister Johannesson; Geir Vestheim; Jan Nolin; Maj Klasson; Nan Dahlkild; Högskolan i Skövde; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Academic library buildings; College and university libraries; Architecture and building; Discourse analysis; Architectural design; Programming and planning; Librarians; Architects; Professions; Akademiska biblioteksbyggnader; Universitets- och högskolebibliotek; Arkitektur; Planering; Bibliotekarier; Arkitekter; Professioner; Library and information science; Biblioteks- och informationsvetenskap; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; Academic library buildings; Social fields; discourse analysis; Discourses; Librariarians; Academic library buildings; College and university libraries; Architecture and building; Discourse analysis; Architectural design; Programming and planning; Librarians; Architects; Professions; academic library buildings; college and university libraries; architecture; architectural design; programming and planning; librarians; architects; professions; building;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate planning processes for academic library buildings and the outcomes of such processes. This is accomplished through a case study utilising discourse analysis. LÄS MER

 2. 2. Medarbetare i dialog : en studie om viljan att göra mer än det formellt förväntade

  Författare :Helen Stockhult; Jonas Gerdin; Owe L. Johansson; Gun Abrahamsson; Stefan Tengblad; Handelshögskolan vid Örebro Universitet Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; organizational citizenship behavior; responsibility; employees; employeeship; dialogue; social structure; social rules; interaction; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : During the past years, interest in people’s willingness to take responsibility has increased. Earlier research has discussed this phenomenon varyingly and today a number of concepts in the literature discuss the proactive and responsible role of the employee. One of these concepts is Organizational Citizenship Behavior (OCB). LÄS MER

 3. 3. A multi-objective evolutionary approach to simulation-based optimisation of real-world problems

  Författare :Anna Syberfeldt; Philip Moore; Robert I. John; Amos Ng; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :Evolutionary algorithms; simulation-based optimisation; multi-objective optimisation; noise; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Teknik; Technology;

  Sammanfattning : This thesis presents a novel evolutionary optimisation algorithm that can improve the quality of solutions in simulation-based optimisation.Simulation-based optimisation is the process of finding optimal parameter settings without explicitly examining each possible configuration of settings. LÄS MER

 4. 4. Flexibel utbildning i praktiken : En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande

  Författare :Anita Mattsson; Högskolan i Skövde; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher education; distance education; online learning; e-learning; project work; problem based work; teacher roles; pedagogical processes; collaborative learning; Computer Supported Collaborative Learning; CSCL; Education; Pedagogik; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap; Higher education; Computer Supported Collaborative learning; CSCL;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the pedagogical processes that evolve in an "open" design for online learning realized in relation to a specific setting. The study describes and analyzes pedagogical activities in a distance education course in higher education that uses an asynchronous conference system for communication and interaction. LÄS MER

 5. 5. Motstånd och mening : Innebörd i blivande lärares seminariesamtal

  Författare :Susanne Gustavsson; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher education; scientific basis; professional basis; field-based education; college-based education; critical hermeneutics; Education; Pedagogik; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Both historically and in our own time the teacher education has been discussed and changed to match current traditions and intentions. There is an ongoing debate about the scientifi c basis of teacher education and the relation to professional basis. LÄS MER