Sökning: "Högskolan i Skövde"

Visar resultat 1 - 5 av 151 avhandlingar innehållade orden Högskolan i Skövde.

 1. 1. I främsta rummet : planerandet av en högskolebiblioteksbyggnad med studenters arbete i fokus

  Författare :Krister Johannesson; Geir Vestheim; Jan Nolin; Maj Klasson; Nan Dahlkild; Högskolan i Skövde; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; Academic library buildings; College and university libraries; Architecture and building; Discourse analysis; Architectural design; Programming and planning; Librarians; Architects; Professions; Akademiska biblioteksbyggnader; Universitets- och högskolebibliotek; Arkitektur; Planering; Bibliotekarier; Arkitekter; Professioner; Library and information science; Biblioteks- och informationsvetenskap; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; Academic library buildings; Social fields; discourse analysis; Discourses; Librariarians; Academic library buildings; College and university libraries; Architecture and building; Discourse analysis; Architectural design; Programming and planning; Librarians; Architects; Professions; academic library buildings; college and university libraries; architecture; architectural design; programming and planning; librarians; architects; professions; building;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to investigate planning processes for academic library buildings and the outcomes of such processes. This is accomplished through a case study utilising discourse analysis. LÄS MER

 2. 2. A multi-objective evolutionary approach to simulation-based optimisation of real-world problems

  Författare :Anna Syberfeldt; Philip Moore; Robert I. John; Amos Ng; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :Evolutionary algorithms; simulation-based optimisation; multi-objective optimisation; noise; TECHNOLOGY; TEKNIKVETENSKAP; Teknik; Technology;

  Sammanfattning : This thesis presents a novel evolutionary optimisation algorithm that can improve the quality of solutions in simulation-based optimisation.Simulation-based optimisation is the process of finding optimal parameter settings without explicitly examining each possible configuration of settings. LÄS MER

 3. 3. Flexibel utbildning i praktiken : En fallstudie av pedagogiska processer i en distansutbildning med en öppen design för samarbetslärande

  Författare :Anita Mattsson; Högskolan i Skövde; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Higher education; distance education; online learning; e-learning; project work; problem based work; teacher roles; pedagogical processes; collaborative learning; Computer Supported Collaborative Learning; CSCL; Education; Pedagogik; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap; Higher education; Computer Supported Collaborative learning; CSCL;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine the pedagogical processes that evolve in an "open" design for online learning realized in relation to a specific setting. The study describes and analyzes pedagogical activities in a distance education course in higher education that uses an asynchronous conference system for communication and interaction. LÄS MER

 4. 4. Medarbetare i dialog : en studie om viljan att göra mer än det formellt förväntade

  Författare :Helen Stockhult; Jonas Gerdin; Owe L. Johansson; Gun Abrahamsson; Stefan Tengblad; Handelshögskolan vid Örebro Universitet Örebro universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; organizational citizenship behavior; responsibility; employees; employeeship; dialogue; social structure; social rules; interaction; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : During the past years, interest in people’s willingness to take responsibility has increased. Earlier research has discussed this phenomenon varyingly and today a number of concepts in the literature discuss the proactive and responsible role of the employee. One of these concepts is Organizational Citizenship Behavior (OCB). LÄS MER

 5. 5. Motstånd och mening : Innebörd i blivande lärares seminariesamtal

  Författare :Susanne Gustavsson; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Teacher education; scientific basis; professional basis; field-based education; college-based education; critical hermeneutics; Education; Pedagogik; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Both historically and in our own time the teacher education has been discussed and changed to match current traditions and intentions. There is an ongoing debate about the scientifi c basis of teacher education and the relation to professional basis. LÄS MER