Sökning: "Humaniora-samhällsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade ordet Humaniora-samhällsvetenskap.

 1. 1. Ett särskilt perspektiv på högre studier? : Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet

  Författare :Annelie Andersén; Christina Chaib; Ann-Marie Laginder; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; folk high school; widening participation; social representations; distinctive caracter; university; social identity; liberal adult education; popular adult education; free associations; folkhögskola; breddad rekrytering; sociala representationer; särart; universitet; social identitet; folkbildning; fria associationer; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att undersöka folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet. Enligt teorin om sociala representationer är folkhögskoledeltagarnas sociala representationer om högskola och universitet något som skapas socialt och förändras beroende på deltagarnas erfarenheter av högskola och universitet. LÄS MER

 2. 2. Strategiska resurser och långvarig lönsamhet : En resursbaserad modell för varaktiga konkurrensfördelar i små tillverkningsföretag

  Författare :Jim Andersén; Esbjörn Segelod; Anders Pehrsson; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap; Industriell ekonomi och organisation;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det politiska rummet : villkor för situationspolitisk socialisation i en nätgemenskap av och för ungdomar

  Författare :Erik Andersson; Carsten Ljunggren; Kennert Orlenius; Maria Olson; Tobias Olsson; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political socialisation; political action; public sphere; agonism; digital media; net community; case study; education; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim is to analyse the institutional character of, and the on-going communication in, a net community organised by and for young people. This is achieved using terms of conditions for situational political socialisation – a situation in a specific context in which the participants, within the battle between different groups attempting to organise society through interaction and action, adopt political preferences and skills. LÄS MER

 4. 4. Modalitet och förändring : En studie av må och kunna i fornsvenska

  Författare :Peter Andersson; Högskolan i Skövde; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Modality; language; change; modals; root modality; epistemic modality; force dynamics; grammaticalization; degrammaticalization; unindirectionailty; Old Swedish; conditionals; cognitive semantics; Languages and linguistics; Språkvetenskap; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis investigates the development of root and non-root meanings of modal verbs through an empirical study of the verbs må and kunna in Old Swedish. Modality is taken to refer domains in which possibility contrasts with necessity. LÄS MER

 5. 5. Managers' identity work : experiences from introspective management training

  Författare :Thomas Andersson; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :Civics; Samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : The study takes its point of departure in the complex relation between “being yourself” and being manager, i.e. the struggle between what one ought to do as a representative of an organizations and what one want to do as a person. Introspective management training constitutes one extreme of focusing on the person in this matter, i. LÄS MER