Sökning: "Humaniora-samhällsvetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 28 avhandlingar innehållade ordet Humaniora-samhällsvetenskap.

 1. 1. Ett särskilt perspektiv på högre studier? Folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet

  Detta är en avhandling från Jönköping : School of education and communication

  Författare :Annelie Andersén; Christina Chaib; Ann-Marie Laginder; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; folk high school; widening participation; social representations; distinctive caracter; university; social identity; liberal adult education; popular adult education; free associations; folkhögskola; breddad rekrytering; sociala representationer; särart; universitet; social identitet; folkbildning; fria associationer; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Avhandlingen syftar till att undersöka folkhögskoledeltagares sociala representationer om högskola och universitet. Enligt teorin om sociala representationer är folkhögskoledeltagarnas sociala representationer om högskola och universitet något som skapas socialt och förändras beroende på deltagarnas erfarenheter av högskola och universitet. LÄS MER

 2. 2. Strategiska resurser och långvarig lönsamhet En resursbaserad modell för varaktiga konkurrensfördelar i små tillverkningsföretag

  Detta är en avhandling från Mälardalen University Press

  Författare :Jim Andersén; Esbjörn Segelod; Anders Pehrsson; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det politiska rummet : villkor för situationspolitisk socialisation i en nätgemenskap av och för ungdomar

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Erik Andersson; Carsten Ljunggren; Kennert Orlenius; Maria Olson; Tobias Olsson; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political socialisation; political action; public sphere; agonism; digital media; net community; case study; education; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : The aim is to analyse the institutional character of, and the on-going communication in, a net community organised by and for young people. This is achieved using terms of conditions for situational political socialisation – a situation in a specific context in which the participants, within the battle between different groups attempting to organise society through interaction and action, adopt political preferences and skills. LÄS MER

 4. 4. Modalitet och förändring : En studie av må och kunna i fornsvenska

  Detta är en avhandling från Göteborgs Universitet

  Författare :Peter Andersson; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Modality; language; change; modals; root modality; epistemic modality; force dynamics; grammaticalization; degrammaticalization; unindirectionailty; Old Swedish; conditionals; cognitive semantics; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis investigates the development of root and non-root meanings of modal verbs through an empirical study of the verbs må and kunna in Old Swedish. Modality is taken to refer domains in which possibility contrasts with necessity. LÄS MER

 5. 5. Managers' identity work experiences from introspective management training

  Detta är en avhandling från Göteborgs universitet

  Författare :Thomas Andersson; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Civics; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; Humaniora-samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : The study takes its point of departure in the complex relation between “being yourself” and being manager, i.e. the struggle between what one ought to do as a representative of an organizations and what one want to do as a person. Introspective management training constitutes one extreme of focusing on the person in this matter, i. LÄS MER