Sökning: "Order"

Visar resultat 1 - 5 av 15278 avhandlingar innehållade ordet Order.

 1. 1. Time of Crisis : Order, Politics, Temporality

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Petter Narby; Lund University.; Lunds universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Statsvetenskap med inriktning mot krishantering och internationell samverkan; Crisis; Exception; Order; Politics; Time; Temporality; Derrida; Deconstruction;

  Sammanfattning : Kriser är allmänna och problematiska inslag i samtida politik. Förstådd som en punkt i tiden då ordningen är underminerad av oordning och förändring medför krisen en normativ förskjutning som möjliggör extraordinära åtgärder och att krisen avgränsas från det normala, att det oförutsägbara kan avgränsas till krisen och det som görs i kriser kan anses sakna konsekvenser för normaliteten. LÄS MER

 2. 2. Broken Order : Shapeshifting as Social Metaphor in Early Medieval England and Ireland

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of History, Stockholm University

  Författare :Gwendolyne Knight; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Anglo-Saxon England; Early Christian Ireland; Shapeshifting; Historical Anthropology; Early Medieval European History; historia; History;

  Sammanfattning : Shapeshifting narratives appear in cultures all over the world, throughout human history. At each point, these narratives give expression to culturally contingent anxieties and preoccupations. LÄS MER

 3. 3. Taken for Granted The Construction of Order in the Process of Library Management System Decision Making

  Detta är en avhandling från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan Högskolan i Borås och Göteborgs universitet

  Författare :Nasrine Olson; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; library management systems; system selection process; decision making; methodological symmetry; duality of structure; conceptual order; social order; Library Management Systems; System Selection Process within Libraries; Library System Procurement process; Consequences of Decision Making; Methodological Symmetry; Duality of Structure in Decision Making Process; Construction of Conceptual Order; Construction of Social Order;

  Sammanfattning : This thesis is an empirically based, theoretical discussion of the process of decision making in relation to Library Management Systems (LMS). Although the conceptualization of the LMS decision process in rational terms, common in many LMS selection models, may be useful in different respects, here the process is viewed from a social constructivist stance. LÄS MER

 4. 4. Order-preserving graph grammars

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet, Institutionen för datavetenskap

  Författare :Petter Ericson; Umeå universitet.; [2019]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Graph grammars; graph parsing; graph series; hyperedge replacement; uniform parsing problem; abstract meaning representation; semantic modelling; order preservation; reentrancy preservation; minimally adequate teacher; weighted graph grammars;

  Sammanfattning : The field of semantic modelling concerns formal models for semantics, that is, formal structures for the computational and algorithmic processing of meaning. This thesis concerns formal graph languages motivated by this field. LÄS MER

 5. 5. Complexities of Order-Related Formal Language Extensions

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Martin Berglund; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; complexity; automata; languages; order; shuffle; regular expressions; context-free; mildly context-sensitive; parsing; membership; algorithm analysis; Computer Science; datalogi;

  Sammanfattning : The work presented in this thesis discusses various formal language formalisms that extend classical formalisms like regular expressions and context-free grammars with additional abilities, most relating to order. This is done while focusing on the impact these extensions have on the efficiency of parsing the languages generated. LÄS MER