Sökning: "welfare organisations"

Visar resultat 1 - 5 av 65 avhandlingar innehållade orden welfare organisations.

 1. 1. Welfare Relationships : Voluntary organisations and local authorities supporting relatives of older people in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Lena Dahlberg; Stockholms universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; substitution; complementarity; welfare pluralism; voluntary organisation; welfare state; informal care; older people; Sweden; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Sweden is often described as a country with a strong welfare state and little voluntary work. This is as would be expected according to substitution theory, in which extensive welfare systems are assumed to crowd out voluntary activity and thereby limit the potential for voluntary work – there is an inverse relationship between voluntary and statutory activity. LÄS MER

 2. 2. Attitudes matter : Perceptions towards welfare work with migrants in Swedish welfare organisations

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Carolin Schütze; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; migration; attitudes towards migrants; racial attitudes; welfare work; welfare organisations;

  Sammanfattning : This dissertation examines Swedish welfare workers’ attitudes towards migrants and migration, their perceptions of welfare work with migrants and organisational working conditions. The dissertation is based on original survey data capturing attitudes and views of welfare workers in two Swedish welfare organisations. LÄS MER

 3. 3. Political parties and welfare associations

  Detta är en avhandling från Umeå : Sociologi

  Författare :Ingrid Grosse; Umeå universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sweden; Norway; Scandinavia; Third sector; Voluntary organisations; Non-profit organisations; Cooperatives; Welfare policies; Childcare; Housing; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Scandinavian countries are usually assumed to be less disposed than other countries to involve associations as welfare producers. They are assumed to be so disinclined due to their strong statutory welfare involvement, which “crowds-out” associational welfare production; their ethnic, cultural and religious homogeneity, which leads to a lack of minority interests in associational welfare production; and to their strong working-class organisations, which are supposed to prefer statutory welfare solutions. LÄS MER

 4. 4. Världen, Sverige och barnen Internationell påverkan på svensk barnpolitik under välfärdsstatens framväxt i mellankrigstidens tidevarv

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Joel Löw; Johanna Sköld; Bengt Sandin; Silke Neunsinger; [2020]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; child welfare; child policy; welfare policy; welfare state; transnational history; knowledge exchange; histoire croisée; critical ideology analysis; international organisations; international relations; interwar period; children’s rights; barns välfärd; välfärdsstat; välfärdspolitik; transnationell historia; histoire croisée; kritisk ideologianalys; internationella organisationer; internationella relationer; mellankrigstid; Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet; barns rättigheter;

  Sammanfattning : I den här avhandlingen granskas framväxten av den svenska välfärdsstaten i ljuset av internationell påverkan och kunskapsutbyten med andra länder. Avhandlingen handlar om barnavårdsavdelningen inom Svenska fattigvårds- och barnavårdsförbundet och den reformpolitik som fördes inom avdelningen under 1920- och 1930-talen – det vill säga det tidevarv då den den svenska välfärdsstaten formerades. LÄS MER

 5. 5. I dialogens namn - idén om en överenskommelse mellan regeringen och ideella organisationer

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Mairon Johansson; Linnéuniversitetet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; agreement; cooperation; dialouge; organizational theory; Swedish government; translated ideas; voluntary organisations; welfare; Social Work; Socialt arbete;

  Sammanfattning : Many European countries have a model of formal agreements between the state and voluntary organisations involved in the core field of welfare, regarding their relative roles and cooperation. This dissertation analyzes the establishment of a Swedish agreement and how the cooperation leads up to the agreement. LÄS MER