Sökning: "maktutövning"

Visar resultat 6 - 10 av 16 avhandlingar innehållade ordet maktutövning.

 1. 6. Disciplin och motstånd Pedagogisk-filosofiska perspektiv på samtida svensk skoldisciplin

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Joakim Larsson; Karlstads universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Discipline; Resistance; Power; Subject; Subjectivation; Subjectification; Order; Chaos; Complexity; Deleuze; Guattari; Foucault; Rancière; Baudrillard; Neoliberalism; Neoconservatism; Disciplin; motstånd; makt; subjekt; subjektivering; subjektifiering; ordning; kaos; komplexitet; Deleuze; Guattari; Foucault; Rancière; Baudrillard; nyliberalism; nykonservatism; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : As Sweden approached its 2006 national election, issues on order and discipline in educational environments came to the forefront of educational interest, debate, and reform. This thesis aims at a critical discussion of the discourses in question, making use of educational, post-structural as well as political philosophy. LÄS MER

 2. 7. Storgodsdrift. Godsekonomi och arbetsorganisation i Skåne från dansk tid till mitten av 1800-talet

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Mats Olsson; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Early Modern times; feudal; corvée labour; peasant; tenant farmer; Gutsherrschaft; demesne; grain production; Landed estate; manorial; 19th century; Scania; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : The aim of this study is to systematically survey and analyse the Scanian manors’ economic and labour organisational development from the province’s Danish times to the middle of the nineteenth century. In this thesis the various surveys provides some clear results that make it possible to generalise the Scanian estate development. LÄS MER

 3. 8. Hit med pengarna! : Sparandets genealogi och den finansiella övertalningens vetandekonst

  Detta är en avhandling från Carlssons Bokförlag

  Författare :Dick Forslund; Stockholms universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; financial marketing; financial services; emotion; advertisement; subjectification; Finansiell marknadsföring; känsla; reklam; subjektivering; SOCIAL SCIENCES Business and economics Business studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Ekonomi Företagsekonomi; företagsekonomi; Business Administration;

  Sammanfattning : Idag pågår i hela västvärlden försök att finansiellt utbilda allmänheten. Vi möts överallt av finansiell reklam. I de nya budskapen om bra finansiellt beteende finns en ny slags moralism – det är tesen i denna avhandlings kritiska genealogi över penningsparandets påbjudna sanningar, moral och känsloliv under två århundraden. LÄS MER

 4. 9. Ansikte mot ansikte. Räddningsarbete bland prostituerade kvinnor i Sverige 1850-1920

  Detta är en avhandling från Brutus Östlings Bokförlag Symposion

  Författare :Anna Jansdotter; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Contemporary history circa 1800 to 1914 ; private space.; public space; difference; ideology; power; women; gender; conversion; revivalist movement; social work; rescue work; reform movement; prostitution; Sweden; 1850-1920; Modern historia ca. 1800-1914 ; Contemporary history since 1914 ; Nutidshistoria från 1914 ;

  Sammanfattning : The object of this thesis is a Swedish religious reform movement that, from mid nineteenth century to early twentieth century, undertook social work intended to ‘rescue’ female prostitutes. The purpose of the study is to illuminate the encounter between two groups of women, the rescuers and the rescued. LÄS MER

 5. 10. Inre utlänningskontroll i Schengens Sverige : Dilemma i polisers arbete

  Detta är en avhandling från Linköpings universitet

  Författare :Sophie Hydén; Anna Lundberg; Malmö University.; Malmö University.; [2003]
  Nyckelord :Humanities Social Sciences; Polis; Inre utlänningskontroll; Utlänningskontroll; Schengen; Myndighetsutövning;

  Sammanfattning : Utgångspunkten i studien är den inre utlänningskontrollen och förutsättningarna härför. Inre utlänningskontroll syftar till att kontrollera att personer inte uppehåller sig i landet utan tillstånd respektive söka efter personer som ska lämna landet efter beslut om avvisning eller utvisning. LÄS MER