Sökning: "Ekonomisk-historiska institutionen"

Visar resultat 1 - 5 av 308 avhandlingar innehållade orden Ekonomisk-historiska institutionen.

 1. 1. AB Åtvidabergs förenade industrier med föregångare

  Författare :Kersti Sågvall-Ullenhag; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Åtvidabergs förenade industrier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Människor kring ett företag : Kön, klass och ekonomiska resurser. Liljeholmens Stearinfabriks AB, 1872-1939

  Författare :Kerstin Norlander; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Ekonomisk historia; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Den svenska modellens tredje kompromiss. Efterkrigstidens välfärdspolitik med utgångspunkt från industrins kompetenssäkring och skolans reformering

  Författare :Bengt-Olof Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; the Swedish model; welfare policy; social and industrial division of labour; growth in productiity; educational expansio;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Svensk varvsindustri 1920-1975. Lönsamhet, finansiering och arbetsmarknad

  Författare :Jan Bohlin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Konsten att skapa pengar. Aktiebolagens genombrott och finansiell modernisering kring sekelskiftet 1900

  Författare :Oskar Broberg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Schumpeter; endogenous money; Minsky; Berle; Means; joint-stock company; incorporation; modernisation; banks; financial markets; financial crises; Sweden; emissionsbolag; Finansinstitutet; Svenska Värden; Industribanken; Adolf Unger; CE Johansson; Förenade Piano- och Orgelfabriker;

  Sammanfattning : The joint-stock companies with limited liability have been argued to encourage large-scale risky investments through the structure of residual claims and, at the same time, to minimize the conflict between utility maximization by owners and maximization of the market value of the firm. This entails the importance of studying the incorporation process, in order to fully understand the dynamics of industrialization processes. LÄS MER