Sökning: "Ekonomisk-historiska institutionen"

Visar resultat 1 - 5 av 306 avhandlingar innehållade orden Ekonomisk-historiska institutionen.

 1. 1. AB Åtvidabergs förenade industrier med föregångare

  Författare :Kersti Ullenhag; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Åtvidabergs förenade industrier;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Människor kring ett företag : Kön, klass och ekonomiska resurser. Liljeholmens Stearinfabriks AB, 1872-1939

  Författare :Kerstin Norlander; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economic history; Ekonomisk historia; Economic History; ekonomisk historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Genus och utbildning : ekonomisk-historiska studier i kvinnors utbildning ca 1870-1970

  Författare :Ingela Schånberg; Ekonomisk-historiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social and economic history; 1870-1970; SAF; LO; vocational education; gender ideology; gender division of labour; integration; girls´schools; Gender; Education; Ekonomisk och social historia; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : The thesis is divided into three sections. The first, “From an education market to public education. The Swedish girls’ school 1874-1962”, deals with the integration of girls’ secondary education into the public education system, as well as with the strengthening and weakening of this special, gender-coded education. LÄS MER

 4. 4. Den svenska modellens tredje kompromiss. Efterkrigstidens välfärdspolitik med utgångspunkt från industrins kompetenssäkring och skolans reformering

  Författare :Bengt-Olof Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; the Swedish model; welfare policy; social and industrial division of labour; growth in productiity; educational expansio;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Svensk varvsindustri 1920-1975. Lönsamhet, finansiering och arbetsmarknad

  Författare :Jan Bohlin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER