Sökning: "19th century"

Visar resultat 1 - 5 av 428 avhandlingar innehållade orden 19th century.

 1. 1. The Progressive in 19th-Century English : A Process of Integration

  Detta är en avhandling från Uppsala : Engelska institutionen

  Författare :Erik Smitterberg; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; English language; The progressive; 19th-century English; diachronic studies; corpus linguistics; syntactic variation; verb phrase; aspect; dimensions of variation; Engelska; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; engelska;

  Sammanfattning : The present work is a corpus-based study of the English progressive during the 19th century. The study is based on Conce, a one-million-word corpus covering the period 1800–1900 and comprising seven genres, both speech-related and non-speech-related. LÄS MER

 2. 2. I tidens stil : Arkitekten Agi Lindegrens liv och verk : 1858-1927

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Britt-Inger Johansson; Uppsala universitet.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; 19th century architecture; 19th century design; 19th century Sweden; decorative art; decoration; mural painting; stucco; domestic interior design; church fittings; Gothic Revival; Historicism; Eclecticism; Konstvetenskap; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; History Of Art; konstvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation characterises the Swedish architect Agi Lindegren (1858-1927) who practicedarchitecture and design approx. 1886-1908. The introduction provides a general background bydiscussing the relationship between decorative art and architecture. It shows the signal importance ofdecoration in architectural practice in the 19th century. LÄS MER

 3. 3. Äreminnen : Personmedaljer och social status i Sverige, cirka 1650–1900

  Detta är en avhandling från Lund : Nordic Academic Press

  Författare :Martin Tunefalk; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; social status; pre-modernity; medals; commemorations; ideas about society; history of concepts; public sphere; discourse; symbolic capital; performativity; longue durée; 17th century; 18th century; 19th century; historia; History;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to study the waning of premodern ideas about society by investigating the ways in which social status was conceived. Analyses of linguistic expressions and negotiations of status are used to study changes in how different social groups related and acted on one another, what changed, and what remained constant as premodernity gave way to modernity. LÄS MER

 4. 4. Silk Weaving in Sweden During the 19th Century Textiles and texts - An evaluation of the source material

  Detta är en avhandling från Department of Product and Production Development, Chalmers University of Technology

  Författare :Martin Ciszuk; Högskolan i Borås.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Textil och mode generell ; Textiles and Fashion General ; Silk Weaving; Jacquard Loom; 19th Century Sweden; Object Based Research; Material Culture; Experience Based Knowledge.; textile history; K.A. Almgren Sidenväveri;

  Sammanfattning : Silk-weaving in Sweden during the 19th century. Textiles and texts - An evaluation of the source material. With the rich material available, 19th century silk-weaving invites to studies on industrialisation processes. LÄS MER

 5. 5. I husbondens bröd och arbete. Kön, makt och kontrakt i det svenska tjänstefolkssystemet 1730-1860 Servants and masters. Gender, contract, and power relations in the servant institution in Sweden, 1730-1860

  Detta är en avhandling från Göteborgs : Göteborgs universitet

  Författare :Carolina Uppenberg; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; servant; maid; farmhand; master; mistress; rural household; agrarian revolution; life-cycle servant; 18th century; 19th century; gender; patriarchy; contract; labour; Servant Acts; proletarianization; feminization; laga försvar; compulsory service; servant; maid; farmhand; master; mistress; rural household; agrarian revolution; life-cycle servant; 18th century; 19th century; gender; patriarchy; contract; labour; Servant Acts; proletarianization; feminization; compulsory service;

  Sammanfattning : Under den tidigmoderna och förindustriella perioden arbetade en stor del av den unga, ogifta allmogebefolkningen i Sverige som tjänstefolk, som drängar och pigor i andras hushåll. Där var de legalt underordnade husbonden och matmodern enligt särskilda tjänstehjonsstadgor och de hade begränsade möjligheter att söka annan försörjning, samtidigt som de ofta delade arbete och vardag med husbondfolket. LÄS MER