Sökning: "Scania"

Visar resultat 1 - 5 av 144 avhandlingar innehållade ordet Scania.

 1. 1. Organisational Self-understanding and the Strategy Process : Strategy Dynamics in Scania and Handelsbanken

  Författare :Olof Brunninge; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; strategy; organizational identity; history; change management; organizational self-understanding; continuity; scania; handelsbanken;

  Sammanfattning : This thesis investigates the role of organisational self-understanding in strategy processes. The concept of organisational self-understanding denotes members’ understanding of their organisation’s identity. The study illustrates that strategy processes in companies are processes of self-understanding. LÄS MER

 2. 2. Ömse sidor om vägen : Allén och landskapet i Skåne 1700-1900

  Författare :Patrik Olsson; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Avenue; tree-lined road; landscape; aesthetics; historical geography; Scania.;

  Sammanfattning : This thesis is about avenues (tree-lined roads – in Swedish alléer). Avenues are a characteristic landscape element in many parts of Scania. This is an object created by man with a clear visual effect in the landscape. The avenue is also something which is both nature and culture, a man-made object from nature. LÄS MER

 3. 3. The Spatial Distribution of Precipitation in Scania, Southern Sweden. Observations, model simulations and statistical downscaling

  Författare :Maj-Lena Linderson; Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; physical geography; Geologi; fysisk geografi; Geology; statistical downscaling; atmospheric circulation; spatial distribution; precipitation; Scania; Sweden;

  Sammanfattning : This thesis focusses on the spatial distribution of precipitation within Scania and on its relation with large-scale climate. The spatial distribution of Scanian precipitation was analysed using a dense rain-gauge network of daily measurements. LÄS MER

 4. 4. Scanias framgång : Betydelsen av strategisk kongruens och integrerad styrning

  Författare :Annette Anjou; Fredrik Nilsson; Nils-Göran Olve; Birger Rapp; Jonas Gerdin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Strategisk kongruens; integrerad styrning; ekonomistyrning; strategi; scania; longitudinell studie; Business and economics; Ekonomi; Economic Information Systems; Ekonomiska informationssystem;

  Sammanfattning : Att förstå orsaken till långsiktiga konkurrensfördelar har länge varit en intressant forskningsansats. Trots att tidigare forskning påvisat att såväl strategisk kongruens som integrerad styrning påverkar företags konkurrenskraft positivt finns det få studier som behandlar båda dessa områden tillsammans. LÄS MER

 5. 5. Relationships between Atmospheric Circulation and Wind Erosion in Southern Sweden and Australia

  Författare :Marie Ekström; Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; []
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; pedology; cartography; climatology; Fysisk geografi; geomorfologi; marklära; kartografi; klimatologi; Physical geography; geomorphology; Geologi; fysisk geografi; physical geography; Geology; sea level pressure; atmospheric circulation; erosivity; wind erosion; wind climatology; Scania; Australia;

  Sammanfattning : Wind erosion is a serious threat to soil resources as it causes depletion of the fine fractions that may result in a less fertile soil. Wind erosion encompasses several processes of which many are related to climate variables. To date, there is little work performed on how wind erosion relates to climate and climate change. LÄS MER