Sökning: "Kerstin Arnesson"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden Kerstin Arnesson.

 1. 1. Maktutövning ur ett organisations- och genusperspektiv. En studie vid tre vårdavdelningar

  Detta är en avhandling från Department of Educational Research, Box 23 501, S-20045 Malmö, Sweden

  Författare :Gunilla Albinsson; Kerstin Arnesson; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Organisation; Pedagogik; power; Pedagogy and didactics; resistance; gender; didaktik; SOCIAL SCIENCES Social sciences; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap; Humanities Social Sciences; Genus; Sjukvården; Sverige; Maktutövning; Resistance; Power; Gender;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Inom svensk hälso- och sjukvård är 82% av samtliga landstingsanställda kvinnor. Majoriteten av dessa kvinnor återfinns in organisationsstrukturens mellanskikt eller bas. LÄS MER

 2. 2. Maktutövning sett ur ett organisations- och genusperspektiv En studie vid tre vårdavdelningar

  Detta är en avhandling från Malmö : Institutionen för pedagogik, Lärarhögskolan

  Författare :Gunilla Albinsson; Kerstin Arnesson; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Makt och motmakt : En studie om kvinnor i vårdhierarkin

  Detta är en avhandling från Lärarhögskolan Lunds universitet : Universitetsförlaget

  Författare :Gunilla Albinsson; Kerstin Arnesson; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogics;

  Sammanfattning : .... LÄS MER