Sökning: "erfarenhetsrum"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet erfarenhetsrum.

 1. 1. Mellan erfarenhet och förväntan Betydelser av att bli vuxen i ungdomars livsberättelser

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helena Kåks; Erling Bjurström; Tora Friberg; Alf Arvidsson; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; becoming an adult; transitions; life stories; room of experience; horizon of expectation; future; individualisation; double hermeneutic; vuxenblivande; övergångar; livsberättelser; erfarenhetsrum; förväntanshorisont; framtid; individualisering; dubbel hermeneutik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Social work Youth research; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Socialt arbete Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : Avhandlingen undersöker hur 21 unga människor inom ramen för längre intervjuer berättar om och reflekterar över sina liv. Ungdomarna har intervjuats som 15-, 17-, 22- och 25-åringar. Intervjuerna analyseras som livsberättelser, ett teoretiskt och metodolo-giskt perspektiv som fokuserar deras sätt att tolka och skapa mening i sina egna liv. LÄS MER

 2. 2. Exilens dilemma: att stanna eller att återvända : Beslut i Sverige av polska kvinnor som överlevde KZ-lägret Ravensbrück och räddades till Sverige 1945-1947

  Detta är en avhandling från Växjö, Kalmar : Linnaeus University Press

  Författare :Wirginia Bogatic; Lars Olsson; Hans-Åke Persson; Mattias Tydén; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Life story; macro level; micro level; meso level; Koselleck; realm of experience; expectations; Poland; women; surviving; concentration camp; Ravensbrück; collective memory; sociological generation; identity; migration; exile; refugees; World War II; rescue operation; oral history; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia; Historia; History;

  Sammanfattning : This thesis is about the intersection of great narratives and individual decisions. In the intersection, the dilemma of exile is discussed: to remain in exile or return to one’s homeland. LÄS MER