Sökning: "sociolekt"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet sociolekt.

  1. 1. Elis Eriksson: Ting och tecken

    Detta är en avhandling från Sekel Bokförlag

    Författare :Fred Andersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Systematisk filosofi; ideology; epistemology; metaphysics; aesthetics; ethics; Systematic philosophy; Konstvetenskap; Art History; Verbal Visual information; Avant-garde practises; Low culture; Dialects; Swedish artworld; Social theory; Semiotics; Rhetorical aspect; etik; estetik; metafysik; kunskapsteori; ideologi; Sculpture and architecture; Skulptur och arkitektur; Grammar; semantics; semiotics; syntax; Grammatik; semantik; semiotik;

    Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Denna avhandling behandlar konstnären Elis Erikssons liv och verk ur ett semiotiskt perspektiv. Den semiotiska teori som appliceras i avhandlingen ska ses som en kultursemiotisk eller sociosemiotisk teori. LÄS MER