Exploring massively parallel models and architectures for efficient computation of evolutionary algorithms

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.