Sökning: "children s rights"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden children s rights.

 1. 1. Problembilder av barn : Representationer, föreställningar och strategier i BRIS stödtelefon 1996-98

  Författare :Inger Linblad; Lennart Nygren; Ingrid Höjer; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; BRIS; Children’s Rights in Society; Children’s Helpline; problem images; micro-counselling; familiarity; micro-understanding; Youth research; Ungdomsforskning;

  Sammanfattning : A number of countries including Sweden have developed children’s helplines as free and anonymous counseling services for children and youth. The aim of this study was to deepen knowledge about how the problems of children and youth are represented and constructed in Sweden’s BRIS (Children’s Rights in Society) Children’s Helpline, telephone support between the years 1996 and 1998. LÄS MER

 2. 2. We are all the same, but... : Kenyan and Swedish school children's views on children's rights

  Författare :Nina Thelander; Solveig Hägglund; Lynn Davies; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children´s rights; the United Nations Convention on the Rights of the Child; education; participation; non-discrimination; universal; children and childhoods; cultural politics of childhood; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis presents a study on how school children in Kenya and Sweden express their views on children’s rights, in particular rights related to participation, non-discrimination, and education. The overall purpose was to explore the United Nations Convention on the Rights of the Child, its claim to be universal and its relevance for children in various school and life contexts. LÄS MER

 3. 3. Kan barn tala? En genusvetenskaplig undersökning av ålder i familjerättsliga utredningstexter

  Författare :Jeanette Sundhall; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; ; age; gender; children; children´s rights; adult hegemony; violence; knowledge production; family law;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to investigate how meanings of age and gender are reflected but also formed, stabilized and challenged in family law custody reports where there is information about violence by the father. I analyse how meanings of age and gender are expressed in relation to three important components within the principle of the best interest of the child: participation, protection and care. LÄS MER

 4. 4. Barnets religionsfrihet – en villkorad rättighet? : En filosofisk undersökning utifrån FN:s barnkonvention

  Författare :Maria Klasson Sundin; Ulf Zackariasson; Pamela Slotte; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; human rights; children s rights; evolving capacities; freedom of religion; autonomy; religion; conceptualization; philosophy of religion; minimal concepts; robust concepts; Convention on the Rights of the Child; mänskliga rättigheter; barnets rättigheter; växande förmågor; religionsfrihet; autonomi; religion; konceptualisering; religionsfilosofi; minimala begrepp; robusta begrepp; barnkonventionen; Religionsfilosofi; Philosophy of Religion;

  Sammanfattning : This dissertation uses philosophical tools to examine the child’s right to freedom of religion within the context of the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC) and other international human rights instruments.Article 14 of the CRC establishes the right of the child to freedom of thought, conscience and religion. LÄS MER

 5. 5. Folkrätt för barn som pedagogiskt åtagande : Statligt ansvar - regionalt lärande?

  Författare :Elizabeth Englundh; Birgitta Qvarsell; Inge Johansson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children´s rights; the UN Convention on the Rights of the Child; learning; learning processes; implementation; international law; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis focuses on the problem of learning processes in an organization that has decided to implement the UN Convention on the Rights of the Child (CRC). It is based on an assumption that there is interdependency between learning about the CRC and its implementation. LÄS MER