Sökning: "Solveig Hägglund"

Visar resultat 1 - 5 av 30 avhandlingar innehållade orden Solveig Hägglund.

 1. 1. Hälsorådgivande samtal : kommunikativa strategier i samspel mellan distriktssköterska och patient

  Författare :Marie Bergstrand; Solveig Hägglund; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; health education; district nurse-patient communication; life-style consultations; advice-giving strategies.; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Health education conversations. Communicative strategies in consultations between district nurse and patient. In recent years, the importance of the patient's point of view and patient participation in health education has been emphasised in policy texts and legislation. LÄS MER

 2. 2. Förberedelse för särskildhet : Särskolans pedagogiska arbete i ett verksamhetsteoretiskt perspektiv

  Författare :Diana Berthén; Solveig Hägglund; Anders Gustavsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; activity theory; object of activity; core actions; Särskola; special school; intellectually disabled; literacy; signing; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : Preparing for segregation. Educational work within the Swedish special school - an activity theoretical approachThis study aims at illuminating what is special about Särskolan’s pedagogical work. LÄS MER

 3. 3. Handledning som verktyg och rum för reflektion : En studie av specialpedagogers handledningssamtal

  Författare :Kerstin Bladini; Solveig Hägglund; Ingemar Emanuelsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special educator; preschool setting; counselling conversation; profession; social constructionism; systems theory; change and distinction; Education; Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy;

  Sammanfattning : När specialpedagogen använder handledning som verktyg söker hon åstadkomma förändring genom att ge pedagogerna råd. Fokus i samtalet riktas framförallt på barnet och på pedagogens arbete. Specialpedagogen kan ses som en slags expert på området barn i svårigheter och den pedagogiska praktiken. LÄS MER

 4. 4. Barns sociala liv på fritidshemmet : En studie om praktikgemenskaper och alliansbildning i egenstyrda aktiviteter

  Författare :Marianne Dahl; Eva Johansson; Solveig Hägglund; University of Gothenburg; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Diskurser om informationssamhället : Analys av några offentliga texter

  Författare :Björn Eliasson; Solveig Hägglund; Per-Anders Forstorp; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Information society; Critical discourse analysis; Information technology; IT; Education; Pedagogik; Education; Pedagogik; Information society; information technology;

  Sammanfattning : The interest of this thesis is how the information society will be expressed in some public texts. The focus is especially on how such concepts as learning, knowledge, identity and IT as a tool will be constructed discursively. In a social constructionist meaning the future will be created through communication and interaction between people. LÄS MER