Sökning: "inflytande"

Visar resultat 1 - 5 av 301 avhandlingar innehållade ordet inflytande.

 1. 1. Flytande inflytande : Affektiva relationer mellan barn och miljön i förskolan

  Författare :Kristin Ungerberg; Tomas Saar; Karin Bengtsson; Karin Hultman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children’s influence; preschool; one- to three year olds; Deleuze Guattari; affective relations; becoming-child; child-influence; Barns inflytande; förskola; de yngsta barnen; Deleuze Guattari; affektiva relationer; barnblivande; barninflytande; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The purpose of this doctoral thesis is to develop more understandings concerning children’s influence in preschool. By adopting an immanent approach the study centers on young children’s affective relations with the milieu in preschool. LÄS MER

 2. 2. Inflytande i vardagslivet : närstudie av tre utvecklingsstörda personers inflytande i sitt vardagsliv

  Författare :Sven Jarhag; Jönköping University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Ideal och vardag : Inflytande och självbestämmande med personlig assistans

  Författare :Lottie Giertz; Kerstin Gynnerstedt; Titti Mattsson; Ole Petter Askheim; Växjö universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; personlig assistans; inflytande; självbestämmande; funktionshinder; LSS; Social work; Socialt arbete; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : Personal assistance was introduced in 1994 as part of “LSS”, Act concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments. The intention of this assistance is to enable people with severe and extensive impairments to live a “normal life”. LÄS MER

 4. 4. Erkännande, makt och möten : En studie av inflytande och självbestämmande med LSS

  Författare :Lottie Giertz; Titti Mattsson; Verner Denvall; Magnus Tideman; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LSS; influence; self-determination; disability; recognition; power; social care; social work; Sweden; inflytande; självbestämmande; LSS; erkännande; makt; socialt arbete; personlig assistans; godmanskap; funktionsnedsättning; Socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The dissertation is about people with serious functional impairments who receive support pursuant to the Swedish LSS – the Act Concerning Support and Service for Persons with Certain Functional Impairments. LSS gives compensatory support, so that a person can enjoy the right to live a life like anyone else. LÄS MER

 5. 5. Inflytandets paradoxer : Möjligheter och hinder för självbestämmande och inflytande i hemtjänsten

  Författare :Eva Wikström; Elvi Richard; Lena Agevall; Karsten Åström; Växjö universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; brukare; brukarinflytande; hemtjänst; hjälptagare; idealtyp; inflytande; kund; marknadsekonomiskt perspektiv; medicinskt perspektiv; självbestämmande; sociala regelsystem; socialtjänstlagen; socialt perspektiv; vårdtagare; Health and Caring Sciences; Hälsovetenskap;

  Sammanfattning : Betydelsen av självbestämmande och inflytande i hemtjänsten ses som efter-strävansvärt i både forskning, lagstiftning och i aktuella offentliga dokument, men flera studier visar att det finns ett gap mellan de politiska intentionerna och praxis. Hur självbestämmande och brukarinflytande ska förstås och omsättas i praktiken är inte närmare specificerat av lagstiftaren, vilket skapar tolkningsut-rymme. LÄS MER