Sökning: "barndomssociologi"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet barndomssociologi.

 1. 1. Barns ”växa vilt” och vuxnas vilja att forma Formell och informell socialisation i en muslimsk skola

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Åsa Aretun; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School ethnography; sociology of childhood; age; socialisation; upbringing; religious education; Muslim schools; cultural politics; Skoletnografi; barndomssociologi; ålder; socialisation; uppfostran; konfessionell utbildning; muslimska skolor; kulturpolitik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine how children as social beings and actors form themselves within the framework of a school institution that adults have set up in order to shape them in deliberate ways through nurturing education. The study is based on long-term fieldwork in a Muslim faith school in Sweden. LÄS MER

 2. 2. ”Det är halvidrott, kanske lite mer än halvidrott” Idrottsskolan som en praktik för formandet av idrottsbarndomar

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Peter Carlman; Karlstads universitet.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Sport clubs; Extra-curricular sport; Childrens sport; Sociology of childhood; Communities of Practice; Sport Capital; Idrottsföreningar; Skola; Barndomssociologi; idrottskapital; praktikgemenskaper; Intervjuer; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : The aim of the dissertation was to investigate children’s views on and experiences of The Sport for All programme in school (SAP) (idrottsskolor) and the significance of the activities for children’s ”sports childhood”.The study is anchored in the so-called “new sociology of childhood”. LÄS MER

 3. 3. Delaktighet i skolans vardagsarbete

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Helene Elvstrand; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; participation; influence; ethnography; grounded theory; mosaic approach; children s rights; child perspective; sociology of childhood; Delaktighet; inflytande; skoldemokrati; etnografi; grounded theory; mosaic approach; barns rättigheter; barnperspektiv; barndomssociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att belysa hur delaktighet kan ta sig uttryck i skolans vardagspraktik med fokus på både social och politisk delaktighet. Utgångspunkt för studien är att delaktighet är något som görs mellan aktörerna, dvs. eleverna och pedagogerna i skolan. LÄS MER

 4. 4. Att inte vilja vara problem social organisering och utvärdering av elever i en särskild undervisningsgrupp

  Detta är en avhandling från Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Yvonne Karlsson; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Special teaching groups; social organization; evaluation; categorization; assessments; ethnography; sociology of childhood; Särskilda undervisningsgrupper; social organisering; utvärdering; kategorisering; beskrivningar; skolproblem; motstånd; inkludering; marginalisering; etnometodologi; etnografi; barndomssociologi; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att ge en ”inifrån-beskrivning” av hur skolan organiserar verksamheten för elever i en särskild undervisningsgrupp. Vidare undersöker jag hur elever, pedagoger, föräldrar och elevernas tidigare klasslärare beskriver vad som utgör elevernas skolsvårigheter, i forskningsintervjuer. LÄS MER

 5. 5. Samhällsvård och välfärdsresurser En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för socialt arbete - Socialhögskolan, Stockholms universitet

  Författare :Hélène Lagerlöf; Stockholms universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; out of home care; residential care; foster care; welfare resources; schooling; leisure; peer relations; level of living; childhood sociology; youth; potential to exercise self-determination; samhällsvård; HVB; institution; familjehem; fosterhem; välfärdsresurser; skolgång; fritid; kamratrelationer; levnadsnivå; barndomssociologi; ungdom; handlingsutrymme; Social Work; socialt arbete;

  Sammanfattning : The dissertation analyses access to welfare resources within the areas of schooling, leisure and peer relations for youth in out of home care. The study was conducted in three counties in mid Sweden and is a replication of the recurrent Swedish surveys of living condition of children in general populations. LÄS MER