Sökning: "sociology of childhood"

Visar resultat 1 - 5 av 76 avhandlingar innehållade orden sociology of childhood.

 1. 1. Setting the scene for life. Longitudinal studies of early social disadvantage and later life chances : Department of Sociology

  Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University&Centre for Health Equity Studies, Stockholm University/Karolinska Institutet. Health Equity Studies, no 1

  Författare :Bitte Modin; Stockholms universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This thesis concerns the long-term life chances of children brought up under various conditions in Sweden during the first half of the twentieth century. The main purpose is to examine the consequences of children’s early family environment for later educational career, and ultimately, for their mortality risk at different stages of the life-course. LÄS MER

 2. 2. Expressions of context Studies of schools, families, and health risk behaviours

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Sociology, Stockholm University

  Författare :Gabriella Olsson; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sociology; sociologi;

  Sammanfattning : This thesis explores the health behaviours of young people. The main focus is on risk behaviours, i.e. those which may have adverse consequences for health. LÄS MER

 3. 3. A class of origin The school class as a social context and health disparities in a life-course perspective

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Sociology, Stockholm University

  Författare :Ylva Almquist; Stockholms universitet.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; School class; Social structure; Social networks; Health inequalities; Longitudinal; SOCIAL SCIENCES Social sciences Sociology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Sociologi; sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis is to examine various aspects of the school-class structure and their links to health in a life-course perspective. The empirical studies are based on two longitudinal data materials of cohorts born in the 1950s, followed up until middle age. LÄS MER

 4. 4. En erfarenhet rikare? En kvalitativ studie av barns strategier och barnfattigdomens villkor i välfärdsstaten

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Stina Fernqvist; Uppsala universitet.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; childhood sociology; child position; poverty; welfare state; financial aid; identity; interaction; agency; strategy; stigma; qualitative interviews; participation; Sociologi; Sociology;

  Sammanfattning : In the context of the Swedish welfare state, the issue of child poverty has over the past decade become increasingly prominent within the political agenda. Most research on child poverty has been based on statistics and research on children’s everyday life and their experiences in situations of economic hardship has been in demand in international as well as Swedish research. LÄS MER

 5. 5. Stadsbarndom: om barns vardag i en modern förort

  Detta är en avhandling från School of Social Work, Lund University

  Författare :Bodil Rasmusson; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; neighbourhood; adult perspectives of the best interest of the child; qualitative methods; child´s perspective; developmental task; middle childhood; Urban childhood; Sociology; Sociologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Barns villkor i stadsmiljö är ett viktigt tema för förståelsen av den moderna barndomen. Barn har emellertid sällan tillfrågats om sin syn på stadens miljövillkor. LÄS MER