Sökning: "Per Linell"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden Per Linell.

 1. 1. Att mobilisera för framtiden : Anestesiläkares överrapporteringssamtal

  Författare :Lina Larsson; Boel Berner; Per Linell; Per Måseide; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Communication; anaesthetists; hand-over talk; intensive care; life device ; care; mobilising worth ; case report; case discussion; kommunikation; anestesiläkare; överrapporteringssamtal; intensivvård; livsapparat; mobiliseringsvärde; mobilisera för framtiden; fallrapport; falldiskussion; Other social sciences; Övrig samhällsvetenskap;

  Sammanfattning : Hur skapar man en framtid för en patient som befinner sig i en mycket utsatt situation, medvetslös och uppkopplad till maskiner? Detta är något som iscensätts när anestesiläkare talar med varandra om patienter vid rapporteringen till och från jouren på en intensivvårdsavdelning. Avhandlingen visar hur anestesiläkarna arbetar med att skapa bilder av patienten genom numeriska värden, social information och sin egen kunskap om och erfarenhet av hur andra patienter utvecklats. LÄS MER

 2. 2. Tilltro och misstanke : Genteknik och fosterdiagnostik i det offentliga samtalet

  Författare :Ann-Sofie Bakshi; Per Linell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gene technology; pre-natal diagnostics; discourse; public discourse; dialogue; narrative; ideology; genre; recontextualization; metaphor; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to study how gene technology appears as a topic in certain arenas of the public discourse. What are the premises, visions and ideas that are continuously formulated and circulated in the public discourse, and through what communicative practices are they formulated? In order to limit the vast research field, this study focuses on gene technology in relation to pre-natal diagnostics. LÄS MER

 3. 3. Syntax som social resurs : En studie av samkonstruktionssekvensers form och funktion i svenska samtal

  Författare :Gustav Bockgård; Mats Thelander; Per Linell; Jan Anward; Lars-Gunnar Andersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish language; joint production; co-construction; anticipatory completion; appendor question; interactional linguistics; conversation analysis; grammar; constructional schema; interaction; Swedish; Svenska; Swedish language; Svenska språket;

  Sammanfattning : One prerequisite in order for conversation to take place is cooperation between the participants. In other words, each person must adjust his or her behavior according to the actions of the other participants. One method that the speakers use in interaction is the co-construction of syntactic units. LÄS MER

 4. 4. Play, disputes and social order : Everyday life in two Swedish after-school centers

  Författare :Ann-Carita Evaldsson; Karin Aronsson; Per Linell; Bambi Schieffelin; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : This thesis presents a comparative study of everyday life in two Swedish after-school centers (the Bumblebee and the Panda). It is based on 18 months of fieldwork at the two centers and in their surrounding neighborhood. LÄS MER

 5. 5. Dynamics in meetings : on leadership and followership in ordinary meetings in different organizations

  Författare :Kjell Granström; Karin Aronsson-Ottosson; Per Linell; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :group processes; leadership; followership; decision-making; the school as an organization; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : A method for analyzing interactional dynamics in regular meetings and sessions was developed on the basis of Bion's (1961) basic-assumption model. This model postulates that members in groups frequently take part in collective defence activities which prevent the group from carrying out the tasks assigned to them. LÄS MER