Sökning: "involvement"

Visar resultat 1 - 5 av 1929 avhandlingar innehållade ordet involvement.

 1. 1. Patient Involvement : A Service Perspective

  Författare :Hannah Snyder; Mattias Elg; Lars Witell; Per Echeverri; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : For a long time, patients were seen as weak and passive recipients of care, whose only role was to provide information and comply with doctors’ orders. This is beginning to change, and patients are more seen as autonomous, active, and involved collaborators in care, co-creating value with service providers and others. LÄS MER

 2. 2. Parental involvement in school : What promotes and what hinders parental involvement in an urban school

  Författare :Laid Bouakaz; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; minority parents; multi-ethnic school; multicultural; parental involvement; urban school;

  Sammanfattning : Avhandlingens övergripande syfte är att förvärva kunskap om vad som främjar respektive vad som hindrar föräldrasamverkan i en grundskola med elever i skolåren 6-9 belägen i ett invandrartät område, samt nå en bättre förståelse av hur föräldrar med arabisk bakgrund och lärare ser på föräldrasamverkan i skolan. Ett ytterligare och besläktat syfte är att bättre förstå hur dessa föräldrar kan stödjas på ett sätt som möjliggör för dem att öka sin upplevelse av medverkan i den skola som deras barn går i. LÄS MER

 3. 3. Orchestrating Innovation in the Multinational Enterprise : Headquarters Involvement in Innovation Transfer Projects

  Författare :Henrik Dellestrand; Ulf Andersson; Martin Johanson; Andrew Delios; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Multinational enterprise; headquarters-subsidiary relationships; innovation transfer; involvement; orchestration; resource allocation; attention; subsidiary evolution; Business studies; Företagsekonomi; Business Studies; Företagsekonomi;

  Sammanfattning : In the past several decades research has emphasized innovation development and transfer as key issues when investigating the multinational enterprise (MNE). This thesis focuses on the question of what factors make headquarters involve itself in innovation transfer projects taking place between a sending and a receiving subsidiary within the MNE. LÄS MER

 4. 4. Conditions for relatives' involvement in nursing homes

  Författare :Jessica Holmgren; Henrik Eriksson; Lars E Eriksson; Eric Carlström; Sweden vårdvetenskap och samhälle Institutionen för neurobiologi Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; discourse analysis; focused ethnography; focus group interviews; gender perspectives; intersectionality; involvement; nursing homes; nursing staff; participant observations; qualitative interviews; relatives; social constructionism and thematic analysis; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; Discourse analysis;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to describe and analyse how the involvement of relatives is conditioned in nursing homes from different critical perspectives. Gender perspectives, discourse analysis and intersectional theory are applied, based on social constructionist ontology. LÄS MER

 5. 5. User involvement in housing recovery : Cases from Haiyan affected areas in the Philippines

  Författare :Ivette Arroyo; Boende och Bostadsutveckling; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HUMANIORA; HUMANITIES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; User involvement; housing recovery; Capability Approach; Capability space; evolutionary housing; Critical Realism; vulnerability; resilience; causal mechanisms; opportunities; choices; capacities; agency; typhoon Haiyan; social structures; National Housing Authority; Gawad Kalinga; We Effect; types of involvement; levels of involvement;

  Sammanfattning : The aim of this study is to develop a better understanding of the relation between housing recovery and user involvement from a capability perspective. The thesis studies housing recovery in areas affected by typhoon Haiyan, which struck the Philippines on 8th November 2013. LÄS MER