Sökning: "PE teacher education programmes"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden PE teacher education programmes.

 1. 1. På spaning efter idrottsdidaktik

  Författare :Katarina Schenker; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning;

  Sammanfattning : In search of sport didactics The aim of this thesis is to examine sport didactics as a concept and tool for reflecting on PE education. An additional aim is to analyze course literature and teaching models. Special focus is given to mandatory course literature devoted to dance, orienteering, swimming and ball games. LÄS MER

 2. 2. På spaning efter idrottsdidaktik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Katarina Schenker; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; PE teacher education programme; PETE; didactics; subject-matter didactics; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : In Search of Sport Didactics: The aim of this thesis is to examine sport didactics as a concept and tool for reflecting on PE education. An additional aim is to analyze course literature and teaching models. Special focus is given to mandatory course literature devoted to dance, orienteering, swimming and ball games. LÄS MER