Sökning: "datavetenskap"

Visar resultat 1 - 5 av 2514 avhandlingar innehållade ordet datavetenskap.

 1. 1. Effektanalys av IT-systems handlingsutrymme

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Emma Eliason; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap; Datavetenskap; design av IT-system; utvecklingsprocessen; effektanalys; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : Syftet med design av IT-system är att förändra eller stödja användares handlingar genom att göra vissa handlingar möjliga att utföra och andra omöjliga. Detta görs genom att systemet tilldelats vissa egenskaper i utvecklingsprocessen som skall möjliggöra och begränsa vissa typer av handlingar. LÄS MER

 2. 2. Information Technology for Learning and Acquiring of Work Knowledge among Production Workers

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Fredrik Ericsson; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap; Workplace learning; Information systems; Experiential learning; Knowledge management; Datavetenskap; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap;

  Sammanfattning : This thesis is about information technology for learning and acquiring of work knowledge among production workers in a manufacturing company. Focus is on production or factory workers in workplaces where the job workers do have a routine character. LÄS MER

 3. 3. Utveckling av en projektivitetsmodell om organisationers förmåga att tillämpa projektarbetsformen

  Detta är en avhandling från Institutionen för datavetenskap

  Författare :Lennart Ljung; Karlstads universitet.; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2003]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Information Systems; Informatik; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Datavetenskap; Datavetenskap; projektivitet; projektivitetsmodell; valideringen av modellversioner; multidimensionell projektivitetsmodell MDP-modellen ; triader;

  Sammanfattning : I dagens affärsdrivande organisationer genomförs projekt inte enbart för att skapa förändringar av organisation, arbetssätt eller infrastruktur. Marknadens rörlighet och kundspecifika krav på komplexa produkter, medför att projekt även genomförs inom den ordinarie operativa verksamheten för att hantera temporära, komplexa engångsuppgifter i form av både kundorder och produktutvecklingar. LÄS MER

 4. 4. Intelligent semi-structured information extraction : a user-driven approach to information extraction

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Anders Arpteg; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Datavetenskap; Computer Science; TECHNOLOGY Information technology Computer science; TEKNIKVETENSKAP Informationsteknik Datavetenskap; Artificiell intelligens; Informaitonsåtervinning; Artificial intelligence;

  Sammanfattning : The number of domains and tasks where information extraction tools can be used needs to be increased. One way to reach this goal is to design user-driven information extraction systems where non-expert users are able to adapt them to new domains and tasks. LÄS MER

 5. 5. Fast and Precise Points-to Analysis

  Detta är en avhandling från Växjö : Linnaeus University Press

  Författare :Jonas Lundberg; Linnéuniversitetet.; Linnéuniversitetet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Computer Science; Datavetenskap;

  Sammanfattning : Many software engineering applications require points-to analysis. These client applications range from optimizing compilers to integrated program development environments (IDEs) and from testing environments to reverse-engineering tools. LÄS MER