Sökning: "PE teacher education programme"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden PE teacher education programme.

 1. 1. På spaning efter idrottsdidaktik

  Författare :Katarina Schenker; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 2. 2. Ett ämne i rörelse gymnastik för kvinnor och män i lärarutbildningen vid Gymnastiska centralinstitutet/Gymnastik- och idrottshögskolan under åren 1944 till 1992

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Jane Meckbach; Suzanne Lundvall; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Ling gymnastics; Physical Education; teacher-training programme; Ling; gymnastics; gymnastics discourse; floor exercise; co-education; body movement culture; gender; institution; collective memory; legitimacy; semiotic; visual analysis; figuration; representation; aesthetics.; pedagogik; Education; sesemiotic; aesthetics;

  Sammanfattning : For almost 200 years the University College of Physical Education and Sports in Stockholm (former Royal Central Institute of Gymnastics; GCI later GIH; Stockholm College of Physical Education and Sports) has been educating PE teachers - and still does. In the very beginning and throughout the first 100 years, gymnastics was a major part of the studies at the institute, and also in ordinary schools. LÄS MER

 3. 3. Idrott – och helst lite mer idrott Idrottslärarstudenters möte med utbildningen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för utbildningsvetenskap med inriktning mot tekniska, estetiska och praktiska kunskapstraditioner, Stockholms universitet

  Författare :Lena Larsson; Stockholms universitet.; GIH. Gymnastik- och idrottshögskolan; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Pedagogics and Educational Sciences; Pedagogik och Utbildningsvetenskap; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions; PE teacher education programme; PE student teacher; value structures; habitus; symbolic capital; doxa; Bourdieu; gender;

  Sammanfattning : The aim of the study is to investigate what happens when the experiences and conceptions of physical education (PE) student teachers encounter the value structures of a PE teacher education programme. The starting point for the study are the criticisms that the PE teacher education programme has inadequate links to science, that it finds it difficult to challenge traditional gender patterns, and that the students' experiences of their own sporting activities are more important than the education programme for what knowledge is considered valuable. LÄS MER