Sökning: "Medical informatics"

Visar resultat 1 - 5 av 67 avhandlingar innehållade orden Medical informatics.

 1. 1. Building Usability into Health Informatics : Development and Evaluation of Information Systems for Shared Homecare

  Författare :Isabella Scandurra; Sabine Koch; Bengt Sandblad; Margareta Ehnfors; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health informatics; participatory design; user centred design; homecare services; cooperative work; integrated health information systems; mobile devices; usability evaluation; Medical informatics; Medicinsk informatik;

  Sammanfattning : How can we develop usable and work process-oriented ICT systems for shared homecare?Shared homecare involves different professionals, consists of mobile work and requires immediate and ubiquitous access to patient-oriented information, supporting an integrated view on the care process.This thesis presents a new collaborative design method for user needs analysis and requirements specification in the context of health information systems development; the Multi-disciplinary Thematic Seminar (MdTS) method. LÄS MER

 2. 2. Deep Regression and Segmentation for Medical Inference from Large-Scale Magnetic Resonance Imaging

  Författare :Taro Langner; Joel Kullberg; Anders Eklund; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Magnetic resonance imaging; medical image analysis; neural networks; machine learning; semantic segmentation; deep regression; saliency analysis; uncertainty quantification; UK Biobank; Medical Informatics; Medicinsk informatik;

  Sammanfattning : Large-scale studies, such as UK Biobank, acquire medical imaging data for thousands of participants. With magnetic resonance imaging (MRI), comprehensive representations of human anatomy can be provided for non-invasive assessments of health-related conditions, body composition, organ volumes, and more. LÄS MER

 3. 3. ePrescribing : Studies in Pharmacoinformatics

  Författare :Bengt Åstrand; Göran Petersson; Sven Tågerud; Anders Ekedahl; Albert Wertheimer; Högskolan i Kalmar; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Community Pharmacy Services; Decision Making; computer-assisted; Drug Interactions; Drug Utilization statistics numerical data; ePrescribing; Medical Informatics; Medication Errors prevention control; Pharmacoinformatics; Polypharmacy; Medical informatics; Medicinsk informatik; Pharmacology; Farmakologi;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med den här avhandlingen har varit att, inom området läkemedelsinformatik, studera utvecklingen av elektroniska stöd inom läkemedelsförskrivning; för klinisk praxis, uppföljning och forskning.Under århundraden har det handskrivna receptet varit det sätt, med vilket läkare förmedlat sina läkemedelsordinationer till apotekare, vilket också för patienten blivit en informationskälla för hur läkemedel ska användas för att göra bästa nytta. LÄS MER

 4. 4. Decision Support for Treatment of Patients with Advanced Parkinson’s Disease

  Författare :Jerker Westin; Torgny Groth; Mark Dougherty; Sven Pålhagen; Marja-Liisa Dahl; Martin Rydmark; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Parkinson’s disease; telemedicine; motor test; tapping; spiral; self-assessment; home-assessment; outcome measure; electronic diary; patient-reported outcome; remote patient monitoring; levodopa; infusion; pharmacokinetic; pharmacodynamic; Medical informatics; Medicinsk informatik; Medical Informatics; Medicinsk informatik; E-MOTIONS; Beslutsstöd för Parkinsonbehandling;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis was to develop, deploy and evaluate new IT-based methods for supporting treatment and assessment of treatment of advanced Parkinson’s disease. In this condition a number of different motor and non-motor symptoms occur in episodes of varying frequency, duration and severity. LÄS MER

 5. 5. Sharing is Caring : Integrating Health Information Systems to Support Patient-Centred Shared Homecare

  Författare :Maria Hägglund; Sabine Koch; Björn-Erik Erlandson; Petra Knaup-Gregori; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; health informatics; user-centred design; integrated health information systems; homecare services; cooperative work; health informatics standardization; Medical informatics; Medicinsk informatik;

  Sammanfattning : In the light of an ageing society with shrinking economic resources, deinstitutionalization of elderly care is a general trend. As a result, homecare is increasing, and increasingly shared between different health and social care organizations. To provide a holistic overview about the patient care process, i.e. LÄS MER