Sökning: "Katarina Schenker"

Hittade 4 avhandlingar innehållade orden Katarina Schenker.

 1. 1. På spaning efter idrottsdidaktik

  Författare :Katarina Schenker; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning - med hjälp av digitala verktyg

  Författare :Katarina Schenker; Malmö högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; högre utbildning; tillgänglighet; digitala verktyg; informationssökning;

  Sammanfattning : Perspektiv på ökad tillgänglighet inom högre utbildning är en licentiatavhandling där utgångspunkten är det nationella uppdraget att bredda rekryteringen av studenter till högskolor och universitet i Sverige. Det övergripande syftet har varit att på olika sätt studera hur studenter med någon form av funktionshinder upplever tillgängligheten till studierna då digitala verktyg används. LÄS MER

 3. 3. På spaning efter idrottsdidaktik

  Författare :Katarina Schenker; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; PE teacher education programme; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : In search of sport didactics The aim of this thesis is to examine sport didactics as a concept and tool for reflecting on PE education. An additional aim is to analyze course literature and teaching models. Special focus is given to mandatory course literature devoted to dance, orienteering, swimming and ball games. LÄS MER

 4. 4. "Man vill ju ha med sig alla eleverna i undervisningen" : Didaktiska val och genusmönster i skolämnet idrott och hälsa

  Författare :Inga Oliynyk; Katarina Schenker; Jesper Andreasson; Inger Eliasson; Linnéuniversitetet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical Education and Health; didactic choices; gender; gender patterns; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : This dissertation concerns teachers’ didactic choices and gender patterns in the Swedish school subject of Physical Education and Health (PEH). The study can be described as institutionally ethnographic, rooted in a social constructionist perspective. LÄS MER