Sökning: "PETE"

Visar resultat 1 - 5 av 7 avhandlingar innehållade ordet PETE.

 1. 1. Friluftsliv in Swedish Physical Education – a Struggle of Values Educational and Sociological Perspectives

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education in Arts and Professions, Stockholm University

  Författare :Erik Backman; Håkan Larsson; Johan Arnegård; John Evans; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Friluftsliv; Physical Education; PETE; PE teacher student; PE teacher educator; curriculum; Bourdieu; Bernstein; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; utbildningsvetenskap med inriktning mot praktiska kunskapstraditioner; Educational Sciences in Arts and Professions;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine some of the educational and sociological conditions underlying the production of teaching in friluftsliv within the Physical Education (PE) subject in Swedish compulsory school. Despite the value awarded to the Scandinavian outdoor practice friluftsliv, in both the national PE curriculum document and in Physical Education Teacher Education (PETE) in Sweden, it does not seem to be thoroughly implemented in compulsory school teaching. LÄS MER

 2. 2. Friluftsliv in Swedish Physical Education - a Struggle of Values Educational and Sociological Perspectives

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education in Arts and Professions, Stockholm University

  Författare :Erik Backman; Håkan Larsson; Johan Arnegård; John Evans; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Friluftsliv; Physical Education; PETE; PE teacher student; PE teacher educator; curriculum; Bourdieu; Bernstein; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine some of the educational and sociological conditions underlying the production of teaching in friluftsliv within the Physical Education (PE) subject in Swedish compulsory school. Despite the value awarded to the Scandinavian outdoor practice friluftsliv, in both the national PE curriculum document and in Physical Education Teacher Education (PETE) in Sweden, it does not seem to be thoroughly implemented in compulsory school teaching. LÄS MER

 3. 3. På spaning efter idrottsdidaktik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Katarina Schenker; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; PE teacher education programme; PETE; didactics; subject-matter didactics; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : In Search of Sport Didactics: The aim of this thesis is to examine sport didactics as a concept and tool for reflecting on PE education. An additional aim is to analyze course literature and teaching models. Special focus is given to mandatory course literature devoted to dance, orienteering, swimming and ball games. LÄS MER

 4. 4. På spaning efter idrottsdidaktik

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Lärarutbildningen

  Författare :Katarina Schenker; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning;

  Sammanfattning : In search of sport didactics The aim of this thesis is to examine sport didactics as a concept and tool for reflecting on PE education. An additional aim is to analyze course literature and teaching models. Special focus is given to mandatory course literature devoted to dance, orienteering, swimming and ball games. LÄS MER

 5. 5. Friluftsliv in Swedish Physical Education – a Struggle of Values : Educational and Sociological Perspectives

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Education in Arts and Professions, Stockholm University

  Författare :Erik Backman; Håkan Larsson; Johan Arnegård; John Evans; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Samhällsvetenskap Humaniora; Social Sciences Humanities;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to examine some of the educational and sociological conditions underlying the production of teaching in friluftsliv within the Physical Education (PE) subject in Swedish compulsory school. Despite the value awarded to the Scandinavian outdoor practice friluftsliv, in both the national PE curriculum document and in Physical Education Teacher Education (PETE) in Sweden, it does not seem to be thoroughly implemented in compulsory school teaching. LÄS MER