Sökning: "Sport education theory"

Visar resultat 1 - 5 av 24 avhandlingar innehållade orden Sport education theory.

 1. 1. På spaning efter idrottsdidaktik

  Författare :Katarina Schenker; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 2. 2. Idrottens akademisering : idrottsvetenskaplig kunskap inom forskning, utbildning och på arbetsmarknaden

  Detta är en avhandling från Malmö högskola, Fakulteten för lärande och samhälle

  Författare :Joakim Wirén Åkesson; Malmö University.; Malmö University.; [2014]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; sport science studies; academization; scientific knowledge; research; education; labor market; sport;

  Sammanfattning : Abstract Purpose: The purpose of this thesis is to analyse the academisation of sport in Sweden. This is done by mapping and analysing the scientific knowledge produced in sport research which is then mediated through academic sport education and demanded on the sport labour market. The relationship between these three arenas is also analysed. LÄS MER

 3. 3. Mellan fysisk bildning och aktivering : : en studie av ämnet idrott och hälsa i skolår 9

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Jan-Eric Ekberg; Lund University.; Lunds universitet.; Malmö University.; Malmö University.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Physical education; Object of learning; Curriculum theory; Curriculum studies; Bernstein; Secondary school; Subject content; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Sports; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Idrott; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Humanities Social Sciences; curriculum studies; curriculum theory; object of learning; physical education; secondary school; subject content;

  Sammanfattning : The purpose of this dissertation is to explore and shed light on the subject content within Physical Education and Health (PEH). The first aim of the study is to describe and analyse what knowledge is legitimate within the subject, in the syllabus, as viewed by teachers and during the realisation of lessons. LÄS MER

 4. 4. Lärande av rörelseförmåga i idrott och hälsa ur ett praktikutvecklande perspektiv Movement capability. Development of teaching practice in physical education and health

  Detta är en avhandling från Acta Universitatis Gothoburgensis

  Författare :Helene Bergentoft; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2019]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Movement capability; Physical education and health; Science based teaching; Learning study; Variation theory;

  Sammanfattning : The aim of this investigation was to explore how the connections between teaching and learning about movement capability in the school subject physical education and health can be developed and transferred through research in practice development. Three research questions guided the investigation (1) What areas regarding teaching of movement capability in the school subject physical education and health have been studied in relation to teachers’ teaching assignment? (2) What necessary prerequisites are required to systematize and transfer research in practice development on movement capability between educational contexts? (3) What linkages are made visible between the treatment of learning content, the teaching design and students’ learning through variation in lesson design? Cultural-historical perspective and variation theory were used as frameworks and the methodology, mixed method research. LÄS MER

 5. 5. Betygsättningsprocess i ämnetidrott och hälsa en studie om betygsättningsdilemman påhögstadiet

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitet

  Författare :Izabela Seger; Örebro universitet.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Assessment; grades; physical education; curriculum theory; hermeneutic; matrices; equivalence; video recorded interviews; Pedagogik; Education; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how assessment processes in secondary school Physical Education and Health (PEH) are manifested in PEH teachers’ concrete grading based on the new Swedish curriculum from 2011. Three major questions are formulated: Which difficulties and possibilities do PEH teachers experience during assessment based on the new curriculum? How do they motivate their grades? Which dilemmas do they describe in connection with their grading? The curriculum theories by Bernstein and Swedish theorist Linde were chosen as theoretical framework. LÄS MER