Sökning: "Sport pedagogy"

Visar resultat 1 - 5 av 27 avhandlingar innehållade orden Sport pedagogy.

 1. 1. På spaning efter idrottsdidaktik

  Författare :Katarina Schenker; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogics; Pedagogik; Sport Science; Idrottsvetenskap; idrottsdidaktik; didaktik; idrottsvetenskap; idrott; Sport pedagogy; Sport education theory; Higher education; Physical education; Sport didactics; subject-matter didactics; didactics; PETE; PE teacher education programmes; Idrottsdidaktik; Ämnesdidaktik; Idrottslärarutbildning; Lärarutbildning; Högre utbildning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences; PE teacher education programme; sport didactics; physical education; sport education theory; teaching model; sport pedagogy model; sport pedagogical reflection;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish För ämneslärarexamen krävs att studenterna ska kunna bidra till kunskapsutvecklingen inom ämnesdidaktik. För lärarprogram med inriktning mot undervisning i Idrott och hälsa medför det att begreppet idrottsdidaktik behöver tydliggöras. LÄS MER

 2. 2. I skilda idrottsvärldar barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Inger Jeanette Eliasson; Umeå universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child sport; education; ethnography; football; gender; generation; socialisation; sport leader; sport parent; sport pedagogy; Barn idrott; etnografi; fotboll; genus; generation; socialisation; pedagogik; idrottsförälder; idrottsledare; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The sporting triangle represents the relationships among children, leaders and parents in the context of child sport. These relations are of significant importance for the child’s experience of sport. LÄS MER

 3. 3. The drive for change putting the means and ends of sport at stake in the organizing of Swedish voluntary sport

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå University

  Författare :Cecilia Stenling; Umeå universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; organizational institutionalism; institutional logics; community sport clubs; voluntary organizations; civil society; governance; organizational change; public policy; sport policy; policy implementation; popular movements; institutionell teori; institutionella logiker; föreningsidrott; idrottsföreningar; idrottsrörelsen; folkrörelse; organisatorisk förändring; idrottspolitik; policy-implementering; civilsamhället; tredje sektorn; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to create knowledge on processes of change in the contemporary organizing of Swedish voluntary sport and the systems of meaning at work in these processes. The thesis proceeds from the assumption that the contemporary public sport policy climate is characterized by a pressure on organized sport to change in order for sport to better serve as an implementer of non-sport goals. LÄS MER

 4. 4. Deciding who is the best Validity issues in selections and judgements in elite sport

  Detta är en avhandling från Umeå : Pedagogiska institutionen, Umeå universitet

  Författare :Annika Johansson; Umeå universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; selections in sports; predictions of sport performance; assessment of sport performance; consequences of selections; judgement; judging; measurements; sport; validity; reliability; acroski; alpine skiing; rhythmic gymnastics; soccer.; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis is about selection processes and processes of measuring and judging athletes in competitions in top-level sport. The purpose was to increase the knowledge of these processes and to analyse them from a validity perspective in order to contribute to the discussion of whether the “right” athletes are selected to participate in teams, competitions and games and whether the “right” athletes win. LÄS MER

 5. 5. Unga idrottares upplevelser av föräldrapress

  Detta är en avhandling från Estetisk-filosofiska fakulteten

  Författare :Christian Augustsson; Karlstads universitet.; Karlstads universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; Pedagogik; Pedagogy; Children and youth; sport milieu; parental pressure;

  Sammanfattning : Over the last decades intense debates have taken place, in the mass media, regarding the child-parent relation within sport. Questions have been raised if parent’s involvement can be a source of pressure for children and youth. In Sweden relatively little research have been undertaken to study this problem. LÄS MER