Sökning: "Staffan Karp"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Staffan Karp.

 1. 1. Barn, föräldrar och idrott : En intervjustudie om fostran inom fotboll och golf

  Författare :Staffan Karp; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; children; family; golf; meaning of sport; parents; upbringing; soccer; society;

  Sammanfattning : The purpose of this work is to describe and understand the significance of sports for children active in sports, their parents, and family. I am interested in how daily sports practice is understood by children active in sports and their parents and what sports mean for upbringing of children and young people. LÄS MER

 2. 2. I skilda idrottsvärldar : barn, ledare och föräldrar i flick- och pojkfotboll

  Författare :Inger Jeanette Eliasson; Staffan Karp; Martin Johansson; Göran Patriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Child sport; education; ethnography; football; gender; generation; socialisation; sport leader; sport parent; sport pedagogy; Barn idrott; etnografi; fotboll; genus; generation; socialisation; pedagogik; idrottsförälder; idrottsledare; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The sporting triangle represents the relationships among children, leaders and parents in the context of child sport. These relations are of significant importance for the child’s experience of sport. LÄS MER

 3. 3. Gender and physiology in ice hockey : a multidimensional study

  Författare :Kajsa Gilenstam; Karin Henriksson-Larsén; Kim Thorsen; Staffan Karp; Carl Johan Sundberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; physiology; gender; sports medicine; ice hockey; women s sport; athletic performance; social conditions; qualitative method; quantitative method; exercise tests; Sports; Idrott; Gender studies; Genus; Physiology; fysiologi;

  Sammanfattning : Background That men are prioritised over women has been called the “gender regime in sport”, and has in part been explained by the gender difference in performance. However, gender differences in physical performance between women and men can be debated to depend on how comparisons are made and on the fact that there are many different confounders that may influence the results. LÄS MER

 4. 4. Utbrändhet och återhämtning bland elitfotbollstränare

  Författare :Sören Hjälm; Peter Hassmén; Staffan Karp; Örebro universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Burnout; elite coaches; longitudinal study; recovery; risk factors; stress; Idrottsvetenskap; Sports Science;

  Sammanfattning : Only a small number of studies dealing with burnout among coaches have been published, and none of these have dealt with burnout among elite soccer coaches in a European context. This thesis – investigating both the burnout and recovery process – includes a longitudinal design spanning ten years. LÄS MER

 5. 5. Det demokratiska uppdraget - en utmaning för pedagogen i grundsärskolan? : En studie om elevinflytande i träningsskolan där TAKK används som kommunikationsverktyg

  Författare :Malin Martinsson Niva; Staffan Karp; Katarina Norberg; Anna-Lena Tvingstedt; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Elevinflytande; grundsärskola med inriktning träningsskola; TAKK; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka pedagogens arbete med elevinflytande i grundsärskolan med inriktning träningsskola där TAKK, Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation användes som kommunikationsverktyg. Det empiriska materialet samlades in från tre skolor i tre olika kommuner i samma län. LÄS MER