Sökning: "Staffan Karp"

Hittade 1 avhandling innehållade orden Staffan Karp.

  1. 1. Barn, föräldrar och idrott En intervjustudie om fostran inom fotboll och golf

    Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

    Författare :Staffan Karp; Umeå universitet.; [2000]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; children; family; golf; meaning of sport; parents; upbringing; soccer; society;

    Sammanfattning : The purpose of this work is to describe and understand the significance of sports for children active in sports, their parents, and family. I am interested in how daily sports practice is understood by children active in sports and their parents and what sports mean for upbringing of children and young people. LÄS MER