Sökning: "arbetsmiljölagen"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade ordet arbetsmiljölagen.

 1. 1. Vidta alla åtgärder som behövs – en rättvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö

  Författare :Peter Andersson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; stress; psykosocial arbetsmiljö; ansvar; arbetsmiljölagen; juridik; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Prevention of stress related ill-health is one of the most important occupational health and safety issues of our time. The Swedish Work Environment Act imposes extensive requirements regarding the psychosocial work environment on the employer. LÄS MER

 2. 2. Ett hållbart arbetsliv : arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering

  Författare :Johan Holm; Örjan Edström; Ruth Mannelqvist; Maria Steinberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Occupational health and safety; OHS; work environment; working environment; labour law; public law; enforcement; sustainable working life; rehabilitation; legal responsibility; Arbetsmiljörätt; arbetsrätt; arbetsmiljö; arbetsgivare; arbetstagare; hållbart arbetsliv; rehabilitering; sanktioner; genomdrivande; arbetsmiljöbrott; sanktionsavgifter; anställningskydd; arbetsmiljölagen; LAS; MBL; Arbetsmiljöverket; föreläggande; vitesföreläggande; vite; diskriminering; arbetsskador; skadestånd; Touri; Teubner; Hydén; Law; juridik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis investigates and analyses the Swedish employers’ legal responsibility for the work environment and rehabilitation efforts. The focus of analysis is on the legal requirements to be met by the employer and the legal mechanisms available to enforce the requirements. LÄS MER

 3. 3. Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer : En studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö

  Författare :Niklas Selberg; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individuell arbetsrätt; arbetsgivarbegreppet; anställningsskyddslagen; diskrimineringslagen; arbetsmiljölagen; komplexa arbetsorganisationer; bilaterala arbetsorganisationer; koncerner; entreprenader; bemanningsarbete; arbetstagarbegreppet; EU-rätt; rättsdogmatik; arbetsrätt; Labour law; discrimination law; EU law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Skyddsombud i allas intresse : en rättsvetenskaplig studie

  Författare :Maria Steinberg; Ronnie Eklund; Håkan Hydén; Örjan Edström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; work environment law; labour law; safety delegate; safety representive; democracy; influence; co-operation; skyddsombud; demokrati; inflytande; påverkan; arbetsmiljö; arbetsmiljörätt; arbetsrätt; folkhälsa; samverkan; partssamverkan; facklig representant; Skyddsombud; Juridik; Law; skyddsombudsstopp; 6:6A arbetsmiljölagen;

  Sammanfattning : This study is about Swedish “safety delegates” (skyddsombud). The main function of a safety delegate (SD) is to represent employees in matters of work environment (health and safety including psychosocial aspects). The legislation concerning SDs is mainly found in the Swedish Work Environment Act (WEA) and in collective agreements. LÄS MER

 5. 5. Det komplexa deltagandet : Praktikgemenskaper, kunskapsprocesser och arbetsmiljöarbete vid ett pappersbruk

  Författare :John Sjöström; Boel Berner; Johan M. Sanne; Kaj Frick; Jan Ch. Karlsson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; work environment; occupational health and safety management; worker participation; communities of practice; workers’ collective; Arbetsmiljö; arbetsmiljöarbete; deltagande; praktikgemenskaper; arbetarkollektiv;

  Sammanfattning : Arbetsmiljölagen ger anställda och deras representanter, skyddsombuden, rätt att delta i det systematiska arbetsmiljöarbete som arbetsgivaren har skyldighet att arrangera. Forskning om deltagande har i stor utsträckning varit fokuserad påstrukturella och organisatoriska förutsättningar för anställdas deltagande. LÄS MER