Sökning: "diskrimineringslagen"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet diskrimineringslagen.

 1. 1. Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer : En studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö

  Författare :Niklas Selberg; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individuell arbetsrätt; arbetsgivarbegreppet; anställningsskyddslagen; diskrimineringslagen; arbetsmiljölagen; komplexa arbetsorganisationer; bilaterala arbetsorganisationer; koncerner; entreprenader; bemanningsarbete; arbetstagarbegreppet; EU-rätt; rättsdogmatik; arbetsrätt; Labour law; discrimination law; EU law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Diskrimineringsansvar : En civilrättslig undersökning av förutsättningarna för ansvar och ersättning vid diskriminering

  Författare :Sabina Hellborg; Håkan Andersson; Mia Carlsson; Mårten Schultz; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Diskriminering; diskrimineringsersättning; skadestånd; skadeståndsrätt; kränkning; ansvarsrätt; trakasserier; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines liability for discrimination under Swedish private law. According to chapter 5, section 1 of the Swedish Discrimination Act (diskrimineringslagen) compensation shall be paid by natural or legal persons who violate the prohibitions of discrimination that are established in the act. LÄS MER