Sökning: "rättsdogmatik"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet rättsdogmatik.

 1. 1. Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer : En studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö

  Författare :Niklas Selberg; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individuell arbetsrätt; arbetsgivarbegreppet; anställningsskyddslagen; diskrimineringslagen; arbetsmiljölagen; komplexa arbetsorganisationer; bilaterala arbetsorganisationer; koncerner; entreprenader; bemanningsarbete; arbetstagarbegreppet; EU-rätt; rättsdogmatik; arbetsrätt; Labour law; discrimination law; EU law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Försvararens roll. Ideologier och gällande rätt

  Författare :Lena Ebervall; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; lawyers ethics; defence lawyers; Swedish procedural law; judicial law; lawyers ideals; processrätt; civil and criminal procedure;

  Sammanfattning : Defence lawyers, in their practise, from time to time have to resolve various difficult dilemmas in connection with the client relationship, such as accepting repugnant cases or acting on questionable instructions from the client: dilemmas, which involve “hard questions” of guilt and innocence, truth and perjury. Many of these ethi-cal problems have never been subjected to interpretation in Swedish law and legal literature. LÄS MER

 3. 3. I skuggan av NHL : en organisationsstudie av svensk och finsk elitishockey

  Författare :Jyri Backman; Bo Carlsson; Torbjörn Andersson; Josef Fahlén; Institutionen Idrottsvetenskap (IDV); []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Elitserien; SM-liiga; amerikanska respektive europeiska sportmodellen; Idrottsvetenskap; Sport Science; Amerikanska respektive europeiska sportmodellen;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats har svenska elitseriens respektive finska SM-liigas seriemodeller analyserats i ljuset av NHL:s dominans över den globala ishockeyn. Bakgrunden till problemområdet är att företrädarna för svensk respektive finsk elitishockey implementerat olikartade organisatoriska lösningar, trots att de utvecklats i kontexter med likartade sportmodeller och samhällsvillkor. LÄS MER

 4. 4. I skuggan av NHL: En organisationsstudie av svensk och finsk elitishockey

  Författare :Jyri Backman; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Elitserien; SM-liiga; amerikanska respektive europeiska sportmodellen;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats har svenska elitseriens respektive finska SM-liigas seriemodeller analyserats i ljuset av NHL:s dominans över den globala ishockeyn. Bakgrunden till problemområdet är att företrädarna för svensk respektive finsk elitishockey implementerat olikartade organisatoriska lösningar, trots att de utvecklats i kontexter med likartade sportmodeller och samhällsvillkor. LÄS MER