Sökning: "EU-rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade ordet EU-rätt.

 1. 1. EC State aid rules : An analysis of the selectivity criterion

  Författare :Mona Aldestam; Nils Mattsson; Torbjörn Andersson; Piet J. Slot; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European law; EC State aid; Taxation; Derogation; Benchmark; Norm; Selectivity criterion; Justifications; Europarätt; European law; EU-rätt; Jurisprudence; Allmän rättslära;

  Sammanfattning : The application of Art. 87(1) EC to taxes above all is connected to the application of the derogation method, which appears to be part of the selectivity criterion. This dissertation examines the application of the derogation method and the assessment of the selectivity criterion applied to taxes, primarily de lege lata, but also de lege ferenda. LÄS MER

 2. 2. Access to Cross-Border Healthcare for Older Persons in the European Union : The Interplay between EU Law and Swedish Law

  Författare :Martina Axmin; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social welfare law; elder law; EU law; Cross-border healthcare; Swedish welfare law; Older persons; Social market economy; Socialrätt; Äldrerätt; EU-rätt;

  Sammanfattning : This thesis deals with older persons on the move and their access to cross-border healthcare in the European Union. The number of persons crossing borders within the EU has increased exponentially in recent decades. Free movement has been at the core of the European integration project from its early days. LÄS MER

 3. 3. Fair Trading Law in Flux? : National Legacies, Institutional Choice and the Process of Europeanisation

  Författare :Antonina Bakardjieva Engelbrekt; Josef Drexl; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; European law; EU-rätt; Comparative law; Komparativ rätt; Competition law; Marknads- och konkurrensrätt; Legal Science; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar : En skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem

  Författare :Katia Cejie; Kristina Ståhl; Mattias Dahlberg; Mats Tjernberg; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utflyttningsskatt; kapitalökningar; kapitalvinster; orealiserade värdeökningar; OL-regler; OR-regler; UL-regler; UR-regler; skatteavtal; internationell juridisk dubbelbeskattning; OECD:s modellavtal; nordiska skatteavtalet; artikel 13 5 ; OECD; skatteavtalstolkning; regelkonkurrens; skatteavtalsrättslig arbetsmetod; ömsesidiga överenskommelser; EU-rätt; EU-domstolen; direkt beskattning; EUF-fördraget; C-9 02 Lasteyrie; C-513 03 van Hilten; C-470 04 N; restriktionsprövning; diskriminering; restriktionsprövning; effektiv skattekontroll; skatteundandragande; skattesystemets inre sammanhang; fördelningsargumentet; C-446 03 Marks Spencer; Financial law; Finansrätt; Europarätt; European Integration Law; Finansrätt; Fiscal Law;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is to identify and critically analyze some of the problems which arise due to emigration taxes on capital gains for individuals in relation to tax treaty law and EU law. An emigration tax is an income tax rule which applies when an individual transfers residence from one state and thereby becomes a resident of another country. LÄS MER

 5. 5. Konkurrenslagen och konkurrensbegränsande offentliga regleringar

  Författare :Eva Edwardsson; Ulf Bernitz; Jens Fejoe; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European law; Europarätt; konkurrensrätt; konkurrenslagen; konkurrensbegränsande; regleringar; EG-rätt; EU-rätt; European law; EU-rätt; europarätt; europarätt;

  Sammanfattning : The dissertation addresses the problem of how conflicts between the Swedish Competition Act (SFS 1993:20) and anti-competitive state regulations are to be solved. The study focuses on the legal situation in Sweden after 1993, when a new competition law was enacted and after the Swedish Membership of the European Union 1995. LÄS MER