Sökning: "EU-rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 42 avhandlingar innehållade ordet EU-rätt.

 1. 1. Konkurrenslagen och konkurrensbegränsande offentliga regleringar

  Författare :Eva Edwardsson; Uppsala universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European law; Europarätt; konkurrensrätt; konkurrenslagen; konkurrensbegränsande; regleringar; EG-rätt; EU-rätt; LAW JURISPRUDENCE Other law European law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt EU-rätt; europarätt; europarätt;

  Sammanfattning : The dissertation addresses the problem of how conflicts between the Swedish Competition Act (SFS 1993:20) and anti-competitive state regulations are to be solved. The study focuses on the legal situation in Sweden after 1993, when a new competition law was enacted and after the Swedish Membership of the European Union 1995. LÄS MER

 2. 2. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU

  Detta är en avhandling från Umeå : Juridik

  Författare :Staffan Ingmanson; Umeå universitet.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU-rätt; fri rörlighet för arbetskraft; yrkeskvalifikationer; erkännande; examensbevis; LAW JURISPRUDENCE Other law European law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt EU-rätt;

  Sammanfattning : Many different types of qualification requirement and other forms of regulations of professions exist in the Member States of the European Union. A common qualification requirement for access to a profession or use of a professional title is the possession of a diploma, certificate or other evidence of formal qualifications that proves that the person in questions has the education and experience necessary. LÄS MER

 3. 3. Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar : En skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem

  Detta är en avhandling från Uppsala : Juridiska institutionen

  Författare :Katia Cejie; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utflyttningsskatt; kapitalökningar; kapitalvinster; orealiserade värdeökningar; OL-regler; OR-regler; UL-regler; UR-regler; skatteavtal; internationell juridisk dubbelbeskattning; OECD:s modellavtal; nordiska skatteavtalet; artikel 13 5 ; OECD; skatteavtalstolkning; regelkonkurrens; skatteavtalsrättslig arbetsmetod; ömsesidiga överenskommelser; EU-rätt; EU-domstolen; direkt beskattning; EUF-fördraget; C-9 02 Lasteyrie; C-513 03 van Hilten; C-470 04 N; restriktionsprövning; diskriminering; restriktionsprövning; effektiv skattekontroll; skatteundandragande; skattesystemets inre sammanhang; fördelningsargumentet; C-446 03 Marks Spencer; LAW JURISPRUDENCE Financial law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Finansrätt; Europarätt; European Integration Law; Finansrätt; Fiscal Law;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is to identify and critically analyze some of the problems which arise due to emigration taxes on capital gains for individuals in relation to tax treaty law and EU law. An emigration tax is an income tax rule which applies when an individual transfers residence from one state and thereby becomes a resident of another country. LÄS MER

 4. 4. EU Fundamental Rights and National Democracies : Complementary or Contradictory?

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Eduardo Gill-Pedro; Lund University.; Lunds universitet.; [2016-09-15]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU law; EU Fundamental Rights; Human rights; Democracy; Court of Justice of the EU; Legitimacy; Constitutionalism; Legal theory; EU rätt; EU grundläggande rättigheter; mänskliga rättigheter; demokrati; EU-domstolen; legitimitet; konstitutionalism; rättsteori;

  Sammanfattning : The question asked in this thesis is: what is the impact on the democratic legitimacy of the legal orders of the member states of the EU, where the meaning of EU fundamental rights is determined by the Court of Justice of the EU. It begins by developing a theoretical framework which reconstructs the deep structure of the law of the member states, in order to understand the ground of legitimacy for national law. LÄS MER

 5. 5. Innovation Markets and Competition Analysis - EU competition law and US antitrust law

  Detta är en avhandling från Department of Law, Lund University

  Författare :Marcus Glader; Lund University.; Lunds universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; R D asset; R D; potential competition; intellectual property; innovation market; innovation competition; future markets; foreclosure; dynamic efficiency; competition law; bottleneck; antitrust law; barriers to entry; technology base; technology market; European law; EU-rätt;

  Sammanfattning : Innovation issues are increasingly highlighted in public policy, including competition policy. Not only is innovation a major factor behind economic growth in society, it is also increasingly shaping market conditions and affecting market participants’ behaviour. LÄS MER