Sökning: "EU-rätt"

Visar resultat 1 - 5 av 44 avhandlingar innehållade ordet EU-rätt.

 1. 1. Konkurrenslagen och konkurrensbegränsande offentliga regleringar

  Författare :Eva Edwardsson; Ulf Bernitz; Jens Fejoe; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; European law; Europarätt; konkurrensrätt; konkurrenslagen; konkurrensbegränsande; regleringar; EG-rätt; EU-rätt; LAW JURISPRUDENCE Other law European law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt EU-rätt; europarätt; europarätt;

  Sammanfattning : The dissertation addresses the problem of how conflicts between the Swedish Competition Act (SFS 1993:20) and anti-competitive state regulations are to be solved. The study focuses on the legal situation in Sweden after 1993, when a new competition law was enacted and after the Swedish Membership of the European Union 1995. LÄS MER

 2. 2. Erkännande av yrkeskvalifikationer inom EU

  Detta är en avhandling från Umeå : Juridik

  Författare :Staffan Ingmanson; Birgitta Nyström; Jonas Malmberg; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU-rätt; fri rörlighet för arbetskraft; yrkeskvalifikationer; erkännande; examensbevis; LAW JURISPRUDENCE Other law European law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Övrig rätt EU-rätt;

  Sammanfattning : Many different types of qualification requirement and other forms of regulations of professions exist in the Member States of the European Union. A common qualification requirement for access to a profession or use of a professional title is the possession of a diploma, certificate or other evidence of formal qualifications that proves that the person in questions has the education and experience necessary. LÄS MER

 3. 3. Access to Cross-Border Healthcare for Older Persons in the European Union : The Interplay between EU Law and Swedish Law

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Martina Axmin; [2020]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social welfare law; elder law; EU law; Cross-border healthcare; Swedish welfare law; Older persons; Social market economy; Socialrätt; Äldrerätt; EU-rätt;

  Sammanfattning : This thesis deals with older persons on the move and their access to cross-border healthcare in the European Union. The number of persons crossing borders within the EU has increased exponentially in recent decades. Free movement has been at the core of the European integration project from its early days. LÄS MER

 4. 4. Utflyttningsbeskattning av kapitalökningar : En skattevetenskaplig studie i internationell personbeskattning med fokus på skatteavtals- och EU-rättsliga problem

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Katia Cejie; Kristina Ståhl; Mattias Dahlberg; Mats Tjernberg; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; utflyttningsskatt; kapitalökningar; kapitalvinster; orealiserade värdeökningar; OL-regler; OR-regler; UL-regler; UR-regler; skatteavtal; internationell juridisk dubbelbeskattning; OECD:s modellavtal; nordiska skatteavtalet; artikel 13 5 ; OECD; skatteavtalstolkning; regelkonkurrens; skatteavtalsrättslig arbetsmetod; ömsesidiga överenskommelser; EU-rätt; EU-domstolen; direkt beskattning; EUF-fördraget; C-9 02 Lasteyrie; C-513 03 van Hilten; C-470 04 N; restriktionsprövning; diskriminering; restriktionsprövning; effektiv skattekontroll; skatteundandragande; skattesystemets inre sammanhang; fördelningsargumentet; C-446 03 Marks Spencer; LAW JURISPRUDENCE Financial law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Finansrätt; Europarätt; European Integration Law; Finansrätt; Fiscal Law;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is to identify and critically analyze some of the problems which arise due to emigration taxes on capital gains for individuals in relation to tax treaty law and EU law. An emigration tax is an income tax rule which applies when an individual transfers residence from one state and thereby becomes a resident of another country. LÄS MER

 5. 5. EU Fundamental Rights and National Democracies : Complementary or Contradictory?

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Eduardo Gill-Pedro; [2016-09-15]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU law; EU Fundamental Rights; Human rights; Democracy; Court of Justice of the EU; Legitimacy; Constitutionalism; Legal theory; EU rätt; EU grundläggande rättigheter; mänskliga rättigheter; demokrati; EU-domstolen; legitimitet; konstitutionalism; rättsteori;

  Sammanfattning : The question asked in this thesis is: what is the impact on the democratic legitimacy of the legal orders of the member states of the EU, where the meaning of EU fundamental rights is determined by the Court of Justice of the EU. It begins by developing a theoretical framework which reconstructs the deep structure of the law of the member states, in order to understand the ground of legitimacy for national law. LÄS MER