Sökning: "anställningsskyddslagen"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet anställningsskyddslagen.

 1. 1. Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer : En studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö

  Författare :Niklas Selberg; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individuell arbetsrätt; arbetsgivarbegreppet; anställningsskyddslagen; diskrimineringslagen; arbetsmiljölagen; komplexa arbetsorganisationer; bilaterala arbetsorganisationer; koncerner; entreprenader; bemanningsarbete; arbetstagarbegreppet; EU-rätt; rättsdogmatik; arbetsrätt; Labour law; discrimination law; EU law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Anställningen vid verksamhetsövergång (The Employment in the Event of Transfer of Undertaking)

  Författare :Johann Mulder; Institutionen för handelsrätt; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; acquired rights; EC law; Arbetsrätt; Employment protection; Labour law; transfer of undertaking; EU law.;

  Sammanfattning : When Sweden in 1995 became a member of the European Union, Swedish labour legislation was enacted on the safeguarding of employees’ rights in the event of transfer of undertaking. These Swedish rules and regulations are examined. LÄS MER