Sökning: "EU law"

Visar resultat 1 - 5 av 209 avhandlingar innehållade orden EU law.

 1. 1. Green Public Procurement : Legal Instruments for Promoting Environmental Interests in the United States and European Union

  Författare :Jason J. Czarnezki; Jan Darpö; Roberto Caranta; Katerina Mitkidis; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environmental law; procurement law; green public procurement; sustainable public procurement; eco-labels; life-cycle costing; comparative law; Public Sector Directive 2014 24 EU; neoliberal regulation; sustainability; private environmental governance; public procurement; market participant exception; commerce clause; dormant commerce clause;

  Sammanfattning : While public environmental law, regulation and governance have paved the traditional road towards environmental and natural resource protection, the pathway has been expanded to include a broader orbit of interest areas and regulatory tools in an effort to achieve sustainability. Through the lens of comparative law and policy, this thesis evaluates one such expansion of environmental law—attempts to further environmental interests through public procurement in the European Union (EU) and United States (U. LÄS MER

 2. 2. Rättsprinciper som styrmedel : Allmänna rättsprinciper i EU:s domstol

  Författare :Jörgen Hettne; Ulf Bernitz; Thomas Bull; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; EU; European Court of Justice; general principles of law; principles of administrative law; monopolies of commercial character; constitutional law; Community legal method; European law; EU-rätt; European Law; europeisk integrationsrätt;

  Sammanfattning : The topic of this thesis is the development of general principles of law in the case-law of the European Court of Justice (ECJ) and the Court of First Instance (CFI). The ECJ has based the development of Community law very largely on general principles of law that are recognised by the Member States. LÄS MER

 3. 3. Funktionshindrad - med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland

  Författare :Andreas Inghammar; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish law; English law; German law; EC law; disability; discrimination; employment protection ; integration; positive measures; quota; labour market; dismissal; supported employment; social dimension; human rights; mänskliga rättigheter; comparative law; komparativ rätt; private law; social law; civilrätt; socialrätt; labour law; arbetsrätt; EU law; EU-rätt;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines labour market legislation on disability and work in Sweden, England and Germany. In order to provide increased access to the labour market for people with disabilities all three studies countries have undertaken more of less far-reaching legislative measures over a number of decades, both in line with, or as a result of, general labour and employment legislation, but also as more specific parts of the labour market regulation. LÄS MER

 4. 4. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet : en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext

  Författare :Mia Rönnmar; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; komparativ rätt; functional flexibility; labour market flexibility; employment contract; information and consultation; employment protection; obligation to work; variation of contract; direct and allocate work; managerial prerogative; industrial relations; EC law; German law; English law; labour law; Swedish law; comparative law; Arbetsrätt; European law; EU-rätt; EU law; public law; civilrätt;

  Sammanfattning : The general aim of this doctoral thesis is to study the legal regulation of the managerial prerogative and how it relates to the employee’s obligation to work in Swedish, English and German law in the light of the increasing flexibilisation of working life. The ongoing flexibilisation of working life is often described as an increase in adaptability and allocative flexibility, and as a shift from traditional to atypical employment. LÄS MER

 5. 5. Ett gemensamt styrelserum : rättsliga förutsättningar för att åstadkomma en jämn könsfördelning genom kvotering

  Författare :Johanna Jers; Görel Granström; Jan Leidö; Katarina Olsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender; gender equality; quota rules; board of directors; boardroom; companies listed on the stock market; EU law; corporate law; company law; Swedish company law; corporate governance; Rättsvetenskap; juridik; EU-rätt; associationsrätt; bolagsrätt; aktiemarknadsrätt; genus; jämställdhet; kvotering; bolagsstyrelser; styrelserum; aktiemarknadsbolag; noterade bolag; bolagsstyrning; Law; juridik;

  Sammanfattning : Many countries have set political goals in order to achieve an equal gender balance on company boards. A common intervention to reach these goals is the introduction of mandatory quota rules. LÄS MER