Sökning: "EU law"

Visar resultat 1 - 5 av 181 avhandlingar innehållade orden EU law.

 1. 1. Green Public Procurement Legal Instruments for Promoting Environmental Interests in the United States and European Union

  Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala University

  Författare :Jason J. Czarnezki; Jan Darpö; Roberto Caranta; Katerina Mitkidis; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; environmental law; procurement law; green public procurement; sustainable public procurement; eco-labels; life-cycle costing; comparative law; Public Sector Directive 2014 24 EU; neoliberal regulation; sustainability; private environmental governance; public procurement; market participant exception; commerce clause; dormant commerce clause;

  Sammanfattning : While public environmental law, regulation and governance have paved the traditional road towards environmental and natural resource protection, the pathway has been expanded to include a broader orbit of interest areas and regulatory tools in an effort to achieve sustainability. Through the lens of comparative law and policy, this thesis evaluates one such expansion of environmental law—attempts to further environmental interests through public procurement in the European Union (EU) and United States (U. LÄS MER

 2. 2. Funktionshindrad - med rätt till arbete? En komparativ studie av arbetsrättsliga regleringar kring arbete och funktionshinder i Sverige, England och Tyskland

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Andreas Inghammar; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Swedish law; English law; German law; EC law; disability; discrimination; employment protection ; integration; positive measures; quota; labour market; dismissal; supported employment; social dimension; human rights; mänskliga rättigheter; comparative law; komparativ rätt; private law; social law; civilrätt; socialrätt; labour law; arbetsrätt; EU law; EU-rätt;

  Sammanfattning : This doctoral thesis examines labour market legislation on disability and work in Sweden, England and Germany. In order to provide increased access to the labour market for people with disabilities all three studies countries have undertaken more of less far-reaching legislative measures over a number of decades, both in line with, or as a result of, general labour and employment legislation, but also as more specific parts of the labour market regulation. LÄS MER

 3. 3. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet : en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext

  Detta är en avhandling från Juristförlaget i Lund

  Författare :Mia Rönnmar; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; komparativ rätt; functional flexibility; labour market flexibility; employment contract; information and consultation; employment protection; obligation to work; variation of contract; direct and allocate work; managerial prerogative; industrial relations; EC law; German law; English law; labour law; Swedish law; comparative law; Arbetsrätt; European law; EU-rätt; EU law; public law; civilrätt;

  Sammanfattning : The general aim of this doctoral thesis is to study the legal regulation of the managerial prerogative and how it relates to the employee’s obligation to work in Swedish, English and German law in the light of the increasing flexibilisation of working life. The ongoing flexibilisation of working life is often described as an increase in adaptability and allocative flexibility, and as a shift from traditional to atypical employment. LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer : En studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Niklas Selberg; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individuell arbetsrätt; arbetsgivarbegreppet; anställningsskyddslagen; diskrimineringslagen; arbetsmiljölagen; komplexa arbetsorganisationer; bilaterala arbetsorganisationer; koncerner; entreprenader; bemanningsarbete; arbetstagarbegreppet; EU-rätt; rättsdogmatik; arbetsrätt; Labour law; discrimination law; EU law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Law in Integrated and Adaptive Governance of Freshwaters A Study of the Swedish Implementation of the EU Water Framework Directive

  Detta är en avhandling från Lund University (Media-Tryck)

  Författare :Johanna Söderasp; Christina Allard; Carina Lundmark; Maria Pettersson; David Langlet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; water framework directive; integrated; adaptive governance; adaptive management; law; environmental law; freshwater; Law; Rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Water is essential for sustaining life and providing ecosystem services for different human needs. In 2000, the European Union Water Framework Directive (WFD) was adopted against the background of increasing pressure on the waters of Europe. LÄS MER