Sökning: "psykosocial arbetsmiljö"

Visar resultat 1 - 5 av 17 avhandlingar innehållade orden psykosocial arbetsmiljö.

 1. 1. Psykosocial arbetsmiljö i välfärdssektorn Krav i arbetet, resurser i arbetet och personliga resurser samt betydelsen av organiserade arbetsmiljöinsatser

  Detta är en avhandling från Stockholm : Psykologiska institutionen, Stockholm

  Författare :Eva Charlotta Nylén; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; welfare sector; preventive organizational interventions; psychosocial work environment; job demands; job resources; personal resources; work-related attitudes; health-related factors; välfärdssektorn; preventiva organisatoriska interventioner; psykosocial arbetsmiljö; krav i arbetet; resurser i arbetet; personliga resurser; arbetsrelaterade attityder; hälsorelaterade faktorer; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Individers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön har visat sig hänga samman med trivsel, hälsa och välbefinnande. I ett långsiktigt perspektiv kan en god psykosocial arbetsmiljö främja kvalitet och produktivitet i organisationer, medan en sämre arbetsmiljö kan resultera i det motsatta. LÄS MER

 2. 2. Vidta alla åtgärder som behövs – en rättvetenskaplig studie av arbetsgivarens ansvar att förebygga stressrelaterad ohälsa och uppnå en god psykosocial arbetsmiljö

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Peter Andersson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; stress; psykosocial arbetsmiljö; ansvar; arbetsmiljölagen; juridik; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Prevention of stress related ill-health is one of the most important occupational health and safety issues of our time. The Swedish Work Environment Act imposes extensive requirements regarding the psychosocial work environment on the employer. LÄS MER

 3. 3. Ledarskap och psykosocial arbetsmiljö i kommunal äldreomsorg Skillnader och likheter mellan särskilt boende och hemtjänst

  Detta är en avhandling från Jönköping : Jönköping University, School of Health and Welfare

  Författare :Dan Lundgren; Högskolan i Jönköping.; [2015]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Leadership; psychosocial work environment; old age care; nursing homes; home help services;

  Sammanfattning : Introduction. Municipal eldercare is increasingly multifaceted. First line managers in nursing homes and home help services are responsible for personnel, budget and processes. The resources and work conditions of these managers have changed over time. LÄS MER

 4. 4. Good work for dentists : ideal and reality for female unpromoted general practice dentists in a region of Sweden

  Detta är en avhandling från Faculty of Odontology, Malmö university

  Författare :Karin Hjalmers; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :ODONTOLOGY; ODONTOLOGI; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Medicine; tandläkare; kvinnor; psykosocial arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Female unpromoted general practice dentists (GPDs) in the Public Dental Health Service (PDHS) constitute about one fourth of all working dentists in Sweden. Unpromoted means that the position is without managerial functions. According to many reports, they have a problematic psychosocial work situation. LÄS MER

 5. 5. The times they are a-changin' : job uncertainty and the flexible labor market

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Johnny Hellgren; Stockholms universitet.; [2003]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Stress Physiology ; Psychology; Industrial; Arbetspsykologi; Psykosocial arbetsmiljö; Stress;

  Sammanfattning : .... LÄS MER