Sökning: "koncerner"

Visar resultat 1 - 5 av 10 avhandlingar innehållade ordet koncerner.

 1. 1. Europeiska företagsråd i svenska koncerner : en rättsvetenskaplig studie av EWC-regleringens betydelse för arbetstagarinflytande och styrning av multinationella koncerner

  Författare :Rasmus Hästbacka; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; European works councils; EU labour law; Swedish labour law; reflexive law; transnational solidarity; corporate governance; multinational corporations; Law; juridik;

  Sammanfattning : The subject matter of this licentiate thesis concerns the two EU directives on European Works Councils. The analysis is confined to the Swedish implementation of these directives into Swedish law. LÄS MER

 2. 2. Internationella koncerner i industriländer : samhällsekonomiska aspekter : betänkande

  Författare :Nils Lundgren; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Prissättning inom multinationella koncerner : Amerikanska skatteregler i svensk belysning

  Författare :Bertil Wiman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Finansrätt; Fiscal Law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Arbetsgivarbegreppet och arbetsrättsligt ansvar i komplexa arbetsorganisationer : En studie av anställningsskydd, diskriminering och arbetsmiljö

  Författare :Niklas Selberg; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Individuell arbetsrätt; arbetsgivarbegreppet; anställningsskyddslagen; diskrimineringslagen; arbetsmiljölagen; komplexa arbetsorganisationer; bilaterala arbetsorganisationer; koncerner; entreprenader; bemanningsarbete; arbetstagarbegreppet; EU-rätt; rättsdogmatik; arbetsrätt; Labour law; discrimination law; EU law;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Medbestämmande i strategiska beslutsprocesser : Facklig medverkan och inflytande i koncerner

  Författare :Klas Levinson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER