Sökning: "skadestånd"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade ordet skadestånd.

 1. 1. Integritet och skadestånd : Om skyddet för personuppgifter och privatliv i svensk rätt

  Författare :Johanna Chamberlain; Håkan Andersson; Jane Reichel; Eva Lindell-Frantz; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; skadestånd; personlig integritet; privatliv; ersättning; GDPR; integritetsskydd; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : How can tort law help protect privacy in the digital age? This central issue is examined from different perspectives throughout the thesis, with an emphasis on personal information (also called informational privacy). Privacy has long been a debated topic in the Swedish legal system, for several reasons. LÄS MER

 2. 2. Kränkningsersättning : Skadestånd för kränkning genom brott

  Författare :Sandra Friberg; Håkan Andersson; Nils Jareborg; Bjarte Askeland; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kränkning; skadestånd; ideell skada; brott; straff; Tort law; Skadeståndsrätt; Civil Law; Civilrätt; Criminal Law; Straffrätt;

  Sammanfattning : Non-Pecuniary Damages to Victims of Crime. According to the tort liability provision in the Swedish Act on Damages (skadeståndslagen), Chapter 2, Section 3, a person who seriously violates another person through a crime involving an assault on his person, liberty, peace or honour, shall compensate the damage the violation involves. LÄS MER

 3. 3. Skadestånd vid patentintrång

  Författare :Jonas Hellberg; Marianne Levin; Sandra Friberg; Bengt Domeij; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; patent; infringement; damages; negligence; intent; evidence; TRIPS; IPRED; patent litigation process; royalty; minimum rule; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : Damages are generally considered to be the most central and important sanction for patent infringement, as they are the patent holder’s only opportunity to be financially compensated for losses suffered as a result of infringement. As patent has become increasingly important in line with rapid economic and technological development in society, the sanctions – including damages – have also received more attention, both nationally and internationally. LÄS MER

 4. 4. Rättighetsargumentet i skadeståndsrätten

  Författare :Karolina Stenlund; Håkan Andersson; Mårten Schultz; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Skadeståndsrätt; skadestånd; rättigheter; CLS; mänskliga rättigheter; EKMR; Civil Law; Civilrätt;

  Sammanfattning : År 2021 är det tydligt att mänskliga fri- och rättigheter utgör en del av svensk civilrätt. Överträdelser av rättigheter kan utgöra en grund för skadestånd. Tidigare var detta otänkbart. LÄS MER

 5. 5. Logistikavtalet : Allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö

  Författare :Jakob Heidbrink; Göran Millqvist; Hannu Honka; Stockholms universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; logistik; transportorganisation; naturafullgörelse; avtalstyper; komparativ rätt; blandat avtal; avtalsrätt; kontraktsrätt; allmän kontraktsrätt; transporträtt; kontraktsbrottspåföljder; skadestånd; prisavdrag; hävning; Private law; Civilrätt; Transporträtt; Logistik; Logistics; Distribution; Types of Contract; Contractual Remedies; Contract law; Speciell avtalsrätt;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att fastställa huruvida logistikavtalet ekonomiskt och juridiskt kan ses som en avtalstyp som följer för avtalstypen enhetliga regler. Utgångspunkten utgörs härvid av en analys av den transporträttsliga marknaden. LÄS MER