Sökning: "skadestånd"

Visar resultat 1 - 5 av 13 avhandlingar innehållade ordet skadestånd.

 1. 1. Kränkningsersättning : Skadestånd för kränkning genom brott

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus

  Författare :Sandra Friberg; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; kränkning; skadestånd; ideell skada; brott; straff; LAW JURISPRUDENCE Private law Tort law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Skadeståndsrätt; Civil Law; Civilrätt; Criminal Law; Straffrätt;

  Sammanfattning : Non-Pecuniary Damages to Victims of Crime.According to the tort liability provision in the Swedish Act on Damages (skadeståndslagen), Chapter 2, Section 3, a person who seriously violates another person through a crime involving an assault on his person, liberty, peace or honour, shall compensate the damage the violation involves. LÄS MER

 2. 2. Skadestånd vid patentintrång

  Detta är en avhandling från Stockholm : Jure

  Författare :Jonas Hellberg; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; patent; infringement; damages; negligence; intent; evidence; TRIPS; IPRED; patent litigation process; royalty; minimum rule; Private Law; civilrätt;

  Sammanfattning : Damages are generally considered to be the most central and important sanction for patent infringement, as they are the patent holder’s only opportunity to be financially compensated for losses suffered as a result of infringement. As patent has become increasingly important in line with rapid economic and technological development in society, the sanctions – including damages – have also received more attention, both nationally and internationally. LÄS MER

 3. 3. Logistikavtalet Allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö

  Detta är en avhandling från Stockholm : Iustus Förlag

  Författare :Jakob Heidbrink; Stockholms universitet.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2005]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE Private law Contract law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt Speciell avtalsrätt; Logistics; Distribution; Types of Contract; Contractual Remedies; LAW JURISPRUDENCE Private law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt; logistik; transportorganisation; naturafullgörelse; avtalstyper; komparativ rätt; blandat avtal; avtalsrätt; kontraktsrätt; allmän kontraktsrätt; transporträtt; kontraktsbrottspåföljder; skadestånd; prisavdrag; hävning; Transporträtt; Logistik;

  Sammanfattning : Avhandlingens syfte är att fastställa huruvida logistikavtalet ekonomiskt och juridiskt kan ses som en avtalstyp som följer för avtalstypen enhetliga regler. Utgångspunkten utgörs härvid av en analys av den transporträttsliga marknaden. LÄS MER

 4. 4. Kränkning och upprättelse. En rättssociologisk studie av kränkningsersättning till brottsoffer

  Detta är en avhandling från Stockholm : Iustus Förlag

  Författare :Karl Dahlstrand; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Non-pecuniary damage; compensation to victims of crime; sociology of law; tort; violation; victimology; incommensurability; H.L.A. Hart; open texture of law; analytical jurisprudence; L Wittgenstein; compensation; norms; criminology; vignette method.; sociala normer; brottsoffer; filosofi; lagens upprätthållande; pengar; rättsväsende; skadestånd; upprättelse; kränkning;

  Sammanfattning : The thesis takes its starting point in the question of how damages for violation of crime is determined. This type of non-pecuniary damages to crime victims has a fundamental uncertainty regarding the computation of damages and what is really meant by “violation” in the meaning of the law. LÄS MER

 5. 5. Flera skadeståndsskyldiga

  Detta är en avhandling från Stockholm : Juristförlaget

  Författare :Bill W. Dufwa; Stockholms universitet.; [1993]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Damages; Skadestånd; Skadeståndsrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER