Sökning: "Art history"

Visar resultat 1 - 5 av 526 avhandlingar innehållade orden Art history.

 1. 1. Barbro Östlihn och New York : Konstens rum och möjligheter

  Författare :Annika Öhrner; Hans Hayden; Jan von Bonsdorff; Marta Edling; Maria Hirvi-Ijäs; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Barbro Östlihn; post war art history; American post war art history; Swedish art history; pop art; feminism; painting; photography; avantgarde; neo-avantgarde; Moderna Museet; Konstfack School of Arts Crafts and Design; The Royal Academy of Art; Aspect 61; Pentacle; art criticism; New York; urban renewal; Öyvind Fahlström; Roy Lichtenstein; Robert Rauschenberg; Jasper Johns; Billy Klüver; Donald Judd; Barbara Rose; Dore Ashton; Pontus Hultén; NUNSKU; Manhattan Urban Renewal; Pierre Bourdieu; Michel Foucault.; Barbro Östlihn; post World War II Art History; American post World War II art; Swedish Art History; pop art; feminism; painting; photography; avantgarde; neo-avantgarde; Moderna Museet; Konstfack School of Arts Crafts and Design; The Royal Academy of Art; Aspect 61; Pentacle; art criticism; New York; urban renewal; Öyvind Fahlström; Roy Lichtenstein; Robert Rauschenberg; Jasper Johns; Billy Klüver; Donald Judd; Barbara Rose; Dore Ashton; Pontus Hultén; NUNSKU; Manhattan Urban Renewal; Pierre Bourdieu; Michel Foucault.; Art; Konstvetenskap; Konstvetenskap; History of Art;

  Sammanfattning : The study analyses the American neo-avantgarde as well as the narratives of Swedish post World War II art history, through a specific subject position. The Swedish painter Barbro Östlihn (1930-1995) lived in New York from 1961, where her work was exhibited and received on a new art scene. LÄS MER

 2. 2. The Global Art World, Inc. : On the globalization of contemporary art

  Författare :Charlotte Bydler; Hedvig Brander Jonsson; Hans Hayden; Sarat Maharaj; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; globalization; art world-system; biennials; contemporary art; art historiography; Arthur C. Danto; Gayatri Chakravorty Spivak; Gerardo Mosquera; Paul Virilio; interpellation; Konstvetenskap; Art; Konstvetenskap; globalisering; konstvärldssystem; biennaler; samtidskonst; konsthistoriografi;

  Sammanfattning : This study examines certain segments of the art world-system in which geographical distances seemed to vanishing as a result of faster and more intense interaction levels. This particular art world-system has been conceptualized in contradictory ways. LÄS MER

 3. 3. Konstens nationella identitet. : Om tysk och österrikisk modernism i svensk konstkritik 1908-1934

  Författare :Andrea Kollnitz; Margaretha Rossholm Lagerlöf; Barbro Schaffer; Marta Edling; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; art criticism; rhetoric; nationalism; national identity; modernism; avant-garde; artist’s rôle; German expressionism; Austrian expressionism; German art; Swedish art; Wassily Kandinsky; Käthe Kollwitz; Art; Konstvetenskap; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the reactions to German and Austrian modernism in Swedish art criticism between 1908 and 1934. It analyses the rhetoric of art-critical texts and examines the persuasive strategies and powerful verbal imagery of art criticism as well as its national interests. LÄS MER

 4. 4. Kunst og nasjon : Brytninger i kunstsynet i Norge 1750–1905

  Författare :Randi C. Solheim; Anna Källén; Peter Gillgren; Jan von Bonsdorff; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; art theory; historiography; close reading; longue durée; nation-building; nationalism; Norway; 18th century; 19th century; konstvetenskap; Art History;

  Sammanfattning : The thesis examines the art theoretical discourse, in Norway, from the mid eighteenth century up to 1905. The objective of the study has been to identify and analyse the most important art theoretical positions in treatises and other programmatic texts and works of art. LÄS MER

 5. 5. Gregor Paulsson och den konsthistoriska tolkningens problem

  Författare :Hans Pettersson; Hans Hayden (Pettersson); Anders Åman; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; art criticism; historiography; creativity; experimental aesthetics; history of interpretation; psychology of art; social history of art; sociology of art; style; Konstvetenskap; Art; Konstvetenskap; History Of Art; konstvetenskap;

  Sammanfattning : The core of this thesis is a critical reading of the Swedish art historian Gregor Paulsson's (1889-1977) method of historical interpretation. Initially; Paulsson developed his scholary perspectivefrom the tradition of formalist aesthetics dominating Swedish art history writing in thebeginning of the 20th century. LÄS MER