Sökning: "Muslim i Sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden Muslim i Sverige.

 1. 1. Gäst i Sverige Sanningsregimer, villkorade själv(re)presentationer och nationell tillhörighet vid moskévisningar i Stockholm

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, Stockholms universitet

  Författare :David Gunnarsson; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethnology; etnologi; storyline; authority; regimes of truth; Swedish Muslims; self-representation; guided tours; respect; comfort zone; sanningsregimer; svenska muslimer; självrepresentation; guidade visningar; respekt; bekvämlighetszon;

  Sammanfattning : This dissertation explores the regimes of truth surrounding Muslims in Sweden. The main focus lies on the production of knowledge regarding Muslims in the context of the guided tours of a mosque in Stockholm. LÄS MER

 2. 2. Lyssna till ditt hjärta Muslimska moderskap och modrandets villkor i Sverige

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Ethnology, History of Religions and Gender Studies, Stockholm University

  Författare :Jenny Ask; Stockholms universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; motherhood; mothering; Islam; Muslim identity; islamophobia; gender; femininity; racialization; whiteness; religion; place; transnationalism; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This study deals with the meanings and conditions of motherhood for some Muslim women in Sweden, the majority of which live in Stockholm. The analysis is based mainly on 16 in-depth interviews with women who self-identify as Muslims. A majority of them were born in Sweden. LÄS MER

 3. 3. Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige : En internationellt och jämförande studie

  Detta är en avhandling från Uppsala : Iustus Förlag AB

  Författare :Mosa Sayed; Uppsala universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Internationell privaträtt; internatiionell arvsrätt; komparativ rätt; rättsjämförande; islamisk rätt; islamisk arvsrätt; internationell familjerätt; islam; islamisk familjerätt; muslimsk rätt; muslimsk familjerätt; muslimsk arvsrätt; ordre public; internationellt tvingande regler; Europeiska konventionen för de mänskliga rättigheterna; EKMR; LAW JURISPRUDENCE Private law; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK Civilrätt; Private International Law; Internationell privaträtt;

  Sammanfattning : Islam och arvsrätt i det mångkulturella Sverige. En internationellt privaträttslig och jämförande studie. Islam and Inheritance Law in Multicultural Sweden. A Study in Private International and Comparative law. LÄS MER

 4. 4. Muslima : Islamisk väckelse och unga kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige

  Detta är en avhandling från Stockholm : Carlsson Bokförlag

  Författare :Pia Karlsson Minganti; Stockholms universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Sweden; Muslim women; Islamic revival; Islamic identity; youth culture; agency; negotiation; gender; religion; ethnicity; generation; globalization; piety; sexuality; honor; ethical formation; third space; recognition politics; postcolonial; feminism; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Ethnology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Etnologi; Ethnology; etnologi;

  Sammanfattning : This dissertation is an analysis of interviews with and observations among young women in Sunni Muslim youth associations in today’s Sweden. The aim is to understand the women’s possibilities to act as individuals, as women and as members of religious/ethnic minorities. LÄS MER

 5. 5. Barns ”växa vilt” och vuxnas vilja att forma Formell och informell socialisation i en muslimsk skola

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Åsa Aretun; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School ethnography; sociology of childhood; age; socialisation; upbringing; religious education; Muslim schools; cultural politics; Skoletnografi; barndomssociologi; ålder; socialisation; uppfostran; konfessionell utbildning; muslimska skolor; kulturpolitik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine how children as social beings and actors form themselves within the framework of a school institution that adults have set up in order to shape them in deliberate ways through nurturing education. The study is based on long-term fieldwork in a Muslim faith school in Sweden. LÄS MER