Sökning: "Skoletnografi"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet Skoletnografi.

  1. 1. Barns ”växa vilt” och vuxnas vilja att forma Formell och informell socialisation i en muslimsk skola

    Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

    Författare :Åsa Aretun; Gunilla Halldén; Hilde Lidén; [2007]
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; School ethnography; sociology of childhood; age; socialisation; upbringing; religious education; Muslim schools; cultural politics; Skoletnografi; barndomssociologi; ålder; socialisation; uppfostran; konfessionell utbildning; muslimska skolor; kulturpolitik; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS Children; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN Barn;

    Sammanfattning : The aim of the thesis is to examine how children as social beings and actors form themselves within the framework of a school institution that adults have set up in order to shape them in deliberate ways through nurturing education. The study is based on long-term fieldwork in a Muslim faith school in Sweden. LÄS MER